Innlegg

Han tjente oss; vi skal tjene hverandre

Bilde
Preken i Holmenkollen kapell på Skjærtorsdag, 18.april 2019. Dette Hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 13. kapittel og fra vers 1- 17.
1 Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden og til sin Far. Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt til det siste.
2 De holdt måltid. Djevelen hadde alt gitt Judas, sønn av Simon Iskariot, den tanken i hjertet at han skulle forråde ham. 3 Jesus visste at Far hadde gitt alt i hans hånd, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. 4 Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg kappen, tar et linklede og binder det om seg. 5 Så heller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linkledet som han hadde rundt livet. 6 Han kommer til Simon Peter. Peter sier: «Herre, vasker du mine føtter?» 7 Jesus svarte: «Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden.» 8 «Aldri i evighet skal du vaske føtt…

Kongen kommer!

Bilde
Preken i Ris kirke, Palmesøndag, 14.april 2019
Dette Hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det tolvte kapittel, vers 1-13.
1 Seks dager før påske kom Jesus til Betania der Lasarus bodde, han som Jesus hadde vekket opp fra de døde. 2 Der ble det holdt et festmåltid for ham. Marta vartet opp, og Lasarus var blant dem som lå til bords sammen med ham. 3 Da kom Maria med et pund ekte, kostbar nardussalve, og med den salvet hun Jesu føtter og tørket dem med håret sitt. Hele huset ble fylt av duften. 4 Da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden forrådte ham: 5 «Hvorfor ble ikke denne salven solgt for tre hundre denarer og pengene gitt til de fattige?» 6 Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde pengekassen, og han pleide å ta av det som ble lagt i den. 7 Men Jesus sa: «La henne være! Hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves. 8 De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke all…

Noe å leve av, og noe å leve for

Bilde
Preken i Ris kirke, søndag 7.april (4.søndag i fastetiden, «Fasteaksjonsgudstjeneste» med 200 konfirmanter, foreldre og menighet)
Dette Hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 6.kapittel og versene 24-36.
24 Da folk så at verken Jesus eller disiplene hans var der, gikk de i båtene og dro over til Kapernaum for å lete etter ham. 25 De fant ham på den siden av sjøen og sa til ham: «Rabbi, når kom du hit?» 26 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere leter ikke etter meg fordi dere har sett tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. 27 Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som Menneskesønnen vil gi dere. For på ham har Far, Gud selv, satt sitt segl.»
28 Da sa de til ham: «Hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre?» 29 Jesus svarte: «Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre: Tro på ham som Gud har sendt.» 30 «Hvilket tegn gjør du, så vi kan se det og tro på deg? Hva vil du gjøre?» spurte…

Tillit til noen man vet vil svikte

Bilde
Preken i Ris kirke, 31.mars 2019. Dette Hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 22.kapittel og i vers 28-34.
28 Men det er dere som har blitt hos meg i prøvelsene mine.29 Og nå overdrar jeg riket til dere, slik som min Far har overdratt det til meg,30 for at dere skal spise og drikke ved mitt bord i mitt rike og sitte på troner som dommere over Israels tolv stammer.
31 Simon, Simon! Satan har krevd å få sikte dere som hvete.32 Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang vender om, da styrk dine brødre!»33 Peter sa: «Herre, med deg er jeg beredt til å gå både i fengsel og i død.»34 Men Jesus svarte: «Jeg sier deg, Peter: Før hanen galer i natt, skal du tre ganger ha nektet at du kjenner meg.»
Slik lyder det Hellige evangelium.
*
Er du optimistisk av natur? Eller er du pessimistisk?
*
Hvor ofte møter vi ikke slike ytterpunkter! Mens noen mennesker ser ut til å ha en velutviklet evne til å ta sorgene på forskudd, har andre en urokkelig å tro på at alt…