Innlegg

"Du søkte din trøst i den døde"

Bilde
Det er fortsatt påske. Påsken varer egentlig helt til pinse.

I dag har jeg vært på gudstjeneste (2.søndag i påsketiden). Hvor godt var det ikke å synge Johan Halmrasts fantastiske påskesalme! «O salige stund uten like».

Sangstrofer ble levendegjort på nytt:
"Du søkte din trøst i den døde, Og dvelte ved gravnatten kun, Så fikk du ham levende møte, Å, salige, salige stund!"

Dagens prekentekst (Joh 21:1-14) er utfordrende. Fortumlede disipler strever med både liv og følelser der de fisker på Tiberiassjøen. De hadde vært gjennom en strabasiøs tid. De befinner seg i et personlig ingenmannsland. Alt går på tverke. Fiskelykken til og med, er også elendig. Deres strev er totalt forgjeves. De får absolutt ingenting!

Så åpenbarer Mesteren seg for dem -  på nytt. Vi hører lite om disiplenes følelsesmessige reaksjoner og personlige refleksjoner. Det er kanskje uvesentlig når alt kommer til stykke? De blir bedt om å kaste noten ut på den andre side av båten. For en insinuasjon! "Var det …

Ibsen og Judas

Bilde

 «Det infameste er venns  
 misbruk av venns tillit».

 Henrik Ibsens velkjente utsagn 
 viser oss risikoen ved å
 investere tid, penger og
 krefter på tette relasjoner og
 ved å vise mennesker tillit.
 Selv mennesker en er svært
 glad i, satser på, stoler på og
 betror seg til, kan skuffe stort.
 Jo nærmere og tettere
 relasjonen er, jo større blir
 skuffelsen når den inntreffer.

Vi har nettopp feiret påske. Forholdet mellom Judas og Jesus kan beskrives ved et ord som er enda sterkere enn skuffelse. Det var snakk om et svik. For egen vinnings skyld dolker disippelen Mesteren i ryggen. Det var nokså dramatisk. «Judas-penger» er ikke blitt et begrep uten grunn. Er saken alvorlig nok, kan skuffelsen over mennesker  opplevelses som svik.
Gode mennesker er mennesker med integritet. Folk du kan stole på. De er der, selv når det koster å være din venn. De er der når det blir vanskelig å forvalte den tillit du har vist dem. Gode mennesker er sannferdige. De er «hel ved».
Alt det vi her snakke…

Islamsk ekstremisme hindrer trosfrihet

Bilde
Mediedebatten om islam er utfordrende. Det er flere grøfter en fort kan falle i.
Den ene grøften er fremmedhatet, rasismen og stigmatiseringen. Noen gir inntrykk av at alle muslimer er voldelige terrorister som vi bør skjerme oss mot. Dette er problematisk. Det finnes gode og dårlige mennesker innen de fleste trosretninger. En terrorist bør straffes for de handlinger han begår; ikke på grunnlag av etnisk, nasjonal eller religiøs tilhørighet. Menneskelig frykt i møte med det ukjente er ikke vanskelig å forstå, men frykten må møtes med faktakunnskap og balanse, ikke med polarisering og konspirasjonsteorier.
Den andre grøften er den naive idylliseringen av totalitære strømdrag som finnes i ethvert muslimsk majoritetssamfunn. Hva som er god eller dårlig islamsk teologi er opp til muslimene å definere, like mye som det er opp til kristne å definere hva som er autentisk og sunn bibelsk lære. Men i de fleste muslimske majoritetsland vises liten respekt for religiøse minoriteter både gjennom l…

Jubileumsår

Bilde
Godt nytt år, og takk for din omsorg og støtte til Stefanusalliansens arbeid i 2016! Vi er takknemlige for våre trofaste venner som er opptatt av de forfulgtes sak.

2017 blir et viktig år. Vi markerer organisasjonens 50 årsjubileum. I løpet av året vil dette bli markert gjennom ulike aktiviteter og arrangementer. Dette vil du høre mer om.
Et historisk tilbakeblikk handler om mer enn mimring. Vi bevisstgjøres på våre røtter:
Richard Wurmbrands besøk i Oslo ved årsskiftet 1965/1966 ble skjellsettende. Den rumenske presten som hadde vært fengslet i 14 år for sin tros skyld, hadde grusomme erfaringer med tortur og undertrykkelse. Hans besøk var den direkte foranledningen til etableringen av Misjon bak Jernteppet, som ble stiftet i 1967 av Else-Marie Skard, Vemund Skard, Monrad Norderval, Gulbrand Øverbye og Anutza Moise. Intensjonen var å hjelpe kristne i Øst-Europa og Sovjetunionen som led under kommunismens åk. En sammensatt gruppe norske kristne stod sammen om bibelspredning og misjon, di…

Tid for ettertanke

Bilde
Stefanusalliansen bevegerseg i et krevende landskap. Vi er ofte i berøring med følsomme temaer. Temperaturen blir lett høy når våre kjernesaker blir en del av det offentlige ordskiftet. Tro, religion, livssyn, misjon, trosfrihet, forfølgelse og folkevandringer handler ikke sjelden om samvittighet, overbevisning, tilhørighet, identitet, smerte, liv eller død.
“Det motsatte av kjærlighet er ikke hat, det motsatte av kjærlighet er likegyldighet", uttalte fredsprisvinner Eli Wiesel. Han hadde rett. Likegyldigheten er direkte farlig. Den er både umenneskelig og ukristelig. Derfor er det flott å merke seg det sterke medmenneskelige engasjementet som svært mange i vårt vidstrakte land har for mennesker i krise. Samtidig er det ikke uvesentlig hvordan vi engasjerer oss. Tanke, ord og handling henger sammen. I løpet av det siste året er jeg ofte blitt svært bekymret over enkelte debatt-tråder på sosiale medier og i de kristne dagsavisene. Hvor mye stygt kan ikke enkelte få seg til å skriv…

Baby på flukt

Bilde
Trosforfølgelse og flyktningkrise henger sammen. Politikere som sier noe annet er enten kunnskapsløse eller kyniske.

Historien om Baby Jesus er mer enn juleidyll. Kort tid etter fødselen ble de lykkelige foreldre og det lille spedbarnet fordrevet. Vekk fra nabolag, venner, familie og fedreland.
Egypterne gav dem heldigvis en varm mottakelse. Deres flyktningpolitikk var raus. Den dag i dag snakker egyptiske kristne om hvilke velsignelser gjestfrihet mot mennesker i nød fører med seg. De tok godt imot «Den Hellige familie».
Oppholdet skulle bli kortvarig. Forholdene i hjemlandet bedret seg, og de kunne reise hjem igjen. Få flyktninger reiser hjemmefra uten grunn.
Kors og trengsel. Kort tid etter Jesu himmelfart reiste apostelen Markus til Egypt. Han grunnla den koptiske kirken. Denne kirken er ikke ukjent med overgrep – og det er bare få dager siden den ble rammet av en terroraksjon. Helt siden den muslimske, arabiske invasjonen av Egypt i 639-61 har kopterne – den kristne urbefolkningen …

Jul… men ikke som før!

Bilde
Julen kommer til oss…

på ulikt vis…
som stress, mas, glitter eller stas…
som presanger, skoleslutt, julebord..
…som familie, fellesskap og fest….
….eller ensomhet?

Julen kommer til oss…
som den kristne kirkes jul…
Slik var det ikke før…
Jól eller jólablót var opprinnelig den hedenske feiring av midtvinterdagen i Norden…
Nå samles mange av oss til fest for å minnes Jesu Kristi fødsel….

Vi samles om Guds gave…
om Han som kom til oss…
om Han som kom for oss…
om «Han som gav seg selv for våre synder»…

Advent er Adventus Redemptoris
«forløserens ankomst»…
frelserens komme…

Det handler om:
Han som i lang tid var sagt skulle komme…
Han som kom…
Han som stadig kommer til oss … gjennom Ord og Sakrament…
Han som vil komme igjen…

«Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham»…
Har vi plass for Ham i vårt herberge?
Tar vi i mot Ham?

"Kom Frelsar, kom inn
Og lys du din fred over hjarta og sinn"…

Vi ber for den forfulgte kirke…
som feirer jul under kors og trengsel….
….i Pyongyang, Mosul, Kairo, Aleppo, ell…