Avgudsdyrkelsens mange ansikter

Bibelen beskriver den sanne gudsdyrkelse (f.eks. 5.Mos.6:4). Forskjellen på sann og falsk gudsdyrkelse var kjernepunktet i Jesu egen maktkonfrontasjon med djevelen (Matt. 4:10). Jesus utfordret ”det delte hjerte”(Matt.6:19-24). Selvbedrageri og avgudsdyrkelse har mange ansikter.

Hvilke utfordringer møter oss på denne fronten i dag?

For det første, bibelsk frelseslære debatteres heftig; ikke bare blant liberale, men også blant angivelig evangelikale kristne. Frelsen ved Jesus alene utydeliggjøres. Clark Pinnock skriver f.eks. om ”a wideness in God`s Mercy.” På spekulativt vis antydes reserveløsninger for dem som ikke fikk høre evangeliet. Den bibelske forankring er nokså syltynn, og ideen må følgelig forkastes.


Religiøsitet har mange former


For det andre, avgudsdyrkelsens problematikk innsnevres, selv blant kristne. Våre tanker går ofte i retning av moskeer, ofringer, buddhistiske altere osv. Bibelen er mer radikal enn som så. Avgudene har mange navn. Egoisme, selvopptatthet og norsk kultur/tradisjonalisme er noen av dem. ”Mammon” er også blant de avguder som nevnes. Profeten Elias taler mitt inn i vår hverdag: ”Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Er Herren Gud, så hold dere til ham; og er Ba`al Gud, så hold dere til ham!” (1.Kong. 18:21). Avguden er den eller det som tar Guds plass! Både religiøse og ikke-religiøse livssyn kan lett opptre som opponenter til Bibelens Gud!

For det tredje, det moderne livssynstorg utfordrer sekulariserte nordmenn til refleksjon. ”Tenk, å drepe seg selv og andre for en god sak! Hvilken sak ville jeg dø for?” Dette sa en student i etterkant av 11.september. Fundamentalistiske muslimer utfordrer oss m.a.o til besinnelse på eget trosgrunnlag! Har du tenkt følgende tanke? –at det eller den som betyr mest for deg i ditt liv, er - i realiteten - din gud!

Jesus utfordrer våre hjemmesnekrede altere: ”Ingen kommer til Faderen uten ved meg!” (Joh.14:6) En sann utfordring!

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen