Bibeloversettere etterlyses!

Selv om Norge er et sekularisert land med relativt få bekjennende kristne, har mange nordmenn tilgang til evangeliet. Evangeliet forkynnes på mange arenaer. Dette er gledelig. Dette faktum innebærer ikke at vi skal glemme evangelieformidling på hjemmebane. Det er fortsatt stort behov for forkynnelse her! Men det betyr at vi bør ta innover oss at vi tilhører et privilegert kristenfolk som har et stort ansvar for verdensmisjon!


Mens vi boltrer oss i antall bibeloversettelser, er det bare 448 av 8000 språk i verden som har en hel bibel oversatt til sitt morsmål. Bare 1185 av disse 8000 har et NT. Det finnes folk som aldri har hørt, som ikke engang har en dårlig forkynner å klage på, eller som ikke har en kirke å gå til. De har heller ingen bibel som de kan lese fra på egen hånd! Vi bør hjelpe disse som står bakerst i køen!

Arbeidet med bibeloversettelse bør prioriteres. Informasjon om bibeloversettelsesarbeid finner du bl.a.på følgende nettsider:
• Wycliffe Bible Translators
http://www.wycliffe.org/
• SIL International
http://www.sil.org/

Jeg skulle ønske at flere av våre studenter på Fjellhaug Misjonshøgskole (og andre!) så for seg en fremtid innen bibeloversettelsesarbeid. Mitt råd til disse er: Kast dere over gresken, hebraisken, teologistudiet, missiologien og kulturkunnskapen! La dette få konsekvenser for studier og yrkesvalg!

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen