Faremomenter i kristen forkynnelse

Guds menighet livnæres av forkynnelsen. Det knyttes store løfter til Ordets spirekraft. Derfor må budskapets innhold og sannhet vernes. Lærevern og forkynnelse er to sider av samme sak.
Det er flere ting ved dagens forkynnelse som bekymrer meg. La meg nevne to ting: For det første blir jeg bekymret over en økende grad av virkelighetsfjern forkynnelse. Predikanten er selvsagt satt til å stille viktige livsspørsmål som folk flest kanskje ikke stiller. Luthersk klassiske spørsmål er ett av dem: ”Hvordan skal jeg finne en nådig Gud?” Dette spørsmålet er og blir fundamentalt. Samtidig må hverdagsmenneskets mange spørsmål og kulturelle uttrykksform også tas på alvor. Får ikke folk bibelske svar på sine hverdagslige spørsmål, vil man nødvendigvis søke hjelp andre steder. Resultatet er en skandaløs og ubibelsk ”indrekirkelig sekularisering.” Bibelen tar seg av ”den åndelige sfære” mens ”det jordiske” overlates til samtidens skjønnsmessige vurdering. ”Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss,” sier apostelen. Ja, Kristus både kom og kommer oss nær. I Betlehem luktet det stall og fjøs. Måtte det på samme måte lukte fabrikkrøyk, kornsilo, klasserom og skolegård fra det som serveres fra dagens prekestoler! Det som forkynnes må møte mitt hjerte, min tanke og min samvittighet! ”Hele Guds råd” må fram!


Det er viktig at hele Guds råd løftes frem


Det andre som bekymrer meg er en forkynnelse preget og omgitt av lettvinte banaliteter. Humor og folkelighet er flott, men vitseri og klovneri hører ikke hjemme på prekestolen. Påtatt grining, fikling med lommetørklær og banale illustrasjoner er også lite troverdig. Salvesfull og søtladen stemmebruk likeså. La oss ta på alvor at tilhørerne er intelligente mennesker som er på utkikk etter kristen integritet og troverdighet. ”Ekthet” er et svært viktig moment i alle former for verdiformidling i dag. Både budskapet og budbærerens troverdighet granskes nøye. Usmakelig publikumsfrieri eller spill for galleriet er faremomenter som mange forkynnere er utsatt for. La oss passe oss! Det snakkes mye om bruk av virkemidler i misjonssammenhengen, om drama, sang og musikk osv. Men hva med de effekter og virkemidler som brukes på prekestolen og som forstyrrer budskapets klarhet, troverdighet og innhold? La oss fortsette samtalen om forkynnelsen. For gjennom den skapes, næres og utvikles vår tro!

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen