Generasjonsutfordringer

Våren 2010 skrev jeg følgende:

Generasjonsutfordringer
Det skrives for tiden om generasjonsmotsetninger, ledelsesutfordringer og interessekonflikter i kirker, bedehus og organisasjoner. Det skader ikke at slikt synliggjøres. For det som skyves under teppet, skyves inn i framtiden.

Det er flere saker vi bør se nærmere på:

•Ungdom klager på inkompetente ledere. Jeg tror vi noen ganger bør gi dem rett. Det finnes eksempler på ledere som ikke takler dagens utfordringer, som står på utsiden av utdanningssamfunnet, og som verken er gode på å lytte til eller å veilede unge medarbeidere. De provoserer. De er selv trøtte og oppleves trøttende. Vi bør ta dette på alvor. Kristelige virksomheter må ikke framstå som vernede bedrifter hvor noen har klippekort på nye oppgaver eller premieres for lang fartstid. Noen bør kanskje tre av.
•Eldre og middelaldrende klager på sin side over arrogante ungdommer. Disse har også rett. Det finnes ungdommer som tror at alt nytt er bra, som følger trender, og som fnyser av erfaring og kontinuitet. La oss slå fast at det finnes mange gode unge lederemner. Det finnes dessverre også eksempler på ungdommer som aldri slapp til. Dette er trist. For disse går nå rundt, sure og bitre, og forpester arbeidsklimaet. Så var det andre ungdommer som slapp til, men på feil måte. De var flinke og dyktige, men gikk i for store sko. De ble gjort til ”verdensmestere” uten å være det. Noen av dem jaget også vekk potensielle rådgivere. Andre mottatt gjerne råd, men seniorene vek unna og sviktet veiledningsmulighetene. Det måtte gå galt.
Hva bør vi gjøre?

•Først og fremst bør unge og gamle finne sammen. De eldre bør ta seg tid til å lytte til ungdommens ideer og tanker. De yngre bør besinne seg på å verdsette den erfaring og kunnskap som tidligere generasjoner har tilegnet seg. Jeg har stor tro på at ungdom er i stand til å lytte, men bare om vi lytter til dem.
•Vi bør verdsette bredden av ressurser som Guds folk har bruk for. Siden dette er et åndelig arbeid, må vi søke innsikt i Ordet. Vi må vektlegge solid forkynnelse, åndelig modenhet og spekteret av nådegaver. Vi er også avhengige av faglige kunnskaper, praktiske ferdigheter og livserfaringer.
•Vi bør også samtale om de overordnede visjoner og mål for arbeidet vårt. Vi skal ikke bagatellisere strategiske uenigheter, for disse kan faktisk avsløre at vi vandrer mot forskjellige mål.
•Vi må vokte oss for tendensen til å sette likhetstrekk mellom fornyelse og anarkisme. Både gamle og unge ledere må nemlig forstå forutsetningene for klokt og strategisk lederskap. Brobyggerrollen er viktig. Denne understrekes av følgende afrikanske ordtak: ”Vi går fortest alene, men lengst sammen!”


Hva ser du her? Ungdommelig eller gammel skjønnhet?

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen