Ikke-vestlig misjon i rask vekst

Internasjonal misjon er i rask endring. De unge kirker i den ikke-vestlige verden sender i dag flere misjonærer enn vestens kirker gjør. Endringen har skjedd i løpet av kort tid. Mens det i 1970 var mindre enn tusen ikke-vestlige misjonærer i verden, er det i dag 180 000 slike. Misjonærtallet fra den delen av verden har med andre ord doblet seg hele 180 ganger. Antall misjonærer fra vestlige land har også steget. De siste 30-40 årene har det skjedd en fordobling her. Men for oss i Norge er det tankevekkende at misjonærtallet fra vårt land har gått klart tilbake i denne perioden. Dette må vi gjøre noe med. Vi har fortsatt en oppgave å utføre i verdensmisjonen!


Samtidig kan vi ikke drive misjon uten å forholde oss til virksomheter som holdes i gang av ikke-vestlige aktører. Vi må holdes oss orientert om disse og i noen grad og på ulike måter samarbeide med dem! Det snakkes i vår svært tid mye om ”den missionale kirke”. Dette begrepet har – teologisk forstått – mye for seg. Men grepet kan også ha ulike betydninger og være utsatt for mistolkninger. Det er f.eks. en misforståelse å antyde at misjonsorganisasjonenes tid er forbi og at misjon nå bare skal drives av kirker og menigheter. Det finnes modeller som i noen tilfelle kan være i konflikt med hverandre, men som i andre sammenhenger kan utfylle hverandre konstruktivt. Det er heller ikke rett å si at absolutt alt den kristne kirke bedriver omfattes av begrepet misjon. Det er en forskjell på oppgaver vi gjør som kristen kirke og de oppgaver som vi som kristne mennesker, sammen med andre mennesker, utfører i samfunnslivet.

Nedenfor har jeg listet opp en rekke linker som viser oss noen av mange viktige aktører i verdensmisjonen i dag:


• Third World Mission Association
http://www.davidcho.or.kr/list.php?boardid=E3_2

• The Global Network of Mission Structures
http://www.gnms.net/

• Cross Global Link
http://www.crossgloballink.org/

• The Korea World Missions Association
http://www.kwma.org/eng/introduction/01.html

• Philippine Missions Association
http://www.cybermissions.org/pma

• India Missions Association
http://www.imaindia.org/

• Nigeria Evangelical Mission Association
http://www.nematoday.org/

• Ghana Evangelical Mission Association
http://www.ghanaglobal.org/GEMA/about/missions.php?gotopage=index

• Evangelical Association of the Caribbean
http://www.caribbeanevangelical.org/

• Japan Overseas Missions Association
http://joma.mydns.jp/

• Asia Missions Association
http://www.asiamissions.net/

• World Evangelisation Network of South Africa
http://www.powerofconnecting.net/content/world-evangelisation-network-south-africa-wensa-profile

• Associacão De Missões Transculturais Brasileiras
http://www.amtb.org.br/

• Movement for Africa National Inititiatives
http://www.maniafrica.com/

• Singapore Centre for Global Missions
http://www.scem.info/

• The Mission Exchange
http://www.themissionexchange.org/

• Korean World Mission Council for Christ
http://www.kwmc.org/eng/

• International Orality Network:
http://www.oralbible.com

• Great Commission Illustrated (GCI) Books & Photos:
http://www.greatcommission.com

• Finishing the Task:
http://www.finishingthetask.com

• Create International
http://www.createinternational.com

• People Groups.org
http://www.peoplegroups.org/

• Joshua
http://www.joshua.org/

• Storyrunners
http://www.storyrunners.com/

• Etnopedia
http://www.etnopedia.org/

• Wycliffe Bible Translators
http://www.wycliffe.org/

• SIL International
http://www.sil.org/

• U.S. Center for World Mission
http://www.uscwm.org/

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen