Journalister og kristendom


Følgende sak ble publisert i desember 2006:

Norsk Respons gjorde for ca. et år siden en interessant politisk måling. 65 prosent av norske journalister støtter Ap og SV, og forskjellen mellom disse to partiene er på ca. en prosent. Tar en med dem som er enda lenger ut på ytterste venstreside, er det rett å fastslå en betydelig politisk ubalanse. Denne undersøkelsen burde, sett i lys av medienes rolle som fjerde statsmakt, gi grunnlag for en intern debatt blant journalister om egen integritet, troverdighet og uavhengighet.Hvilke følger venstrevridningen får for f.eks. mediedekningen av kirke og kristendom, er usikkert. Det er likevel grunn til å spørre om medienes gud er blitt gradvis mer sosialdemokratisk eller sosialistisk. Temavalg og behandling av intervjuobjekter kan lett avspeile redaksjonenes egne favorittema og verdier. Det er i hvert fall grunn til å være oppmerksom på denne faren.

Det er selvsagt ingen automatisk sammenheng mellom sosialisme og kristendomsfiendtlighet, men det er tydelig at mange journalister er i overkant aggressive mot kristne og kristne miljøer. Det er grunn til å spørre hvorfor det er slik. I et jubileumsseminar på Gimlekollen i høst, hevdet sjefsredaktør i Vårt Land, Helge Simonnes, at mange journalisters holdninger til kristen tro var knyttet til negative opplevelser i barndommen. Er dette sant, er dette noe kirker og kristne organisasjoner må ta på alvor. Samtidig er det grunn til å utfordre journalistene selv. Bør avisspalter og radio/TV-programmer fungere som egenterapi av senpubertale reaksjoner på opplevelser i barndommen? Tar man ikke innover seg at andre kan ha hatt andre opplevelser av tilsvarende miljøer?

I følge Janne Haaland Matlary (artikkel i St. Olav 2005) sliter norske medier med kunnskapsløshet og respektløshet i møte med kristendom og livssyn. De søker enkle svar på kompliserte spørsmål og ser ikke at det i et pluralistisk samfunn finnes alternativer til medienes snevre internlogikk. Kanskje dette er noe å tenke på for journalisten — enten vedkommende er sosialist, sosialdemokrat, konservativ, eller hva som helst?

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen