Når kommer Japan?

I 2009 feiret den japanske protestantiske kirke sitt 150-årsjubileum. Fortsatt er det mindre enn 1 % kristne i landet. Kontrasten til Sør-Korea og Kina er stor. Situasjonen skyldes nok ikke den generelle mangel på utenlandske misjonærer, for de er det en god del av. Japan er også hjemsted for mange kirkevekstseminarer, celle-grupper og andre virksomheter. Det er heller ingen grunn til å tro at det skorter på ”kvaliteten” på misjon i landet.Hva er så årsaken? Jeg lar japaneren Dr. Minoru Okuyama dele sitt syn på saken:
”The reason is the Japanese themselves, that is, Japanese mentality. Some anthropologists say that Chinese and Koreans resemble more closely Europeans than Japanese in mentality, because Chinese and Koreans make more of the truth or principle than human relationships, but the Japanese make more of the human relationships than truth or principle” (Tokyo 2010-konferansen, 13.mai 2010).

Refleksjonen er meget interessant. Om dette er riktig, er det nødvendig å ta hensyn til et slikt perspektiv på arbeidet i landet? Okuyama sier videre: ”What makes Japanese so human relation oriented? Obviously, it is the Japanese Buddhism. As I mentioned above, the harmony (Wa) has been emphasized so much in Japanese Buddhism, rather than truth. At the same time, absoluteness has been hated, and relativism is highly valued. Countless Japanese say, “I respect Christianity, but I do not like her absolutes””.

Samtidig advarer Okuyama mot å bruke japansk buddhisme som tilknytningspunkt for evangelisering: “As I have proven above, emphasizing harmony and relativism of Japanese Buddhism hinders the Japanese from coming to the Gospel”.

Til tross for lav tilslutning til kristen tro i Japan, er det likevel ikke grunnlag for å si at kristendom er en upopulær religion. I en meningsmåling velger overraskende nok 70% av japanerne kristendommen som ”the most desirable religion”. Det er grunn til å spørre: Hvordan henger dette sammen?

Det er også grunn til å stille følgende spørsmål: Hva skal til for at Japan følger i Sør-Koreas og kinesernes fotspor? Kommer de til Jesus? Og i tilfelle, når?

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen