Nok!

Jeg vil gi deg et formidlingstips. Når du skriver om noe til noen, er det ofte en fordel å velge de korteste ordene. Bruker du korte ord, får du plass til mer eller du kan nøye deg med mindre tid. Dette tipset er ikke alltid lett å etterleve verken for meg eller andre. Vi har alle så mye vi ville ha sagt!

Tidligere misjonsskolelærer Olav Uglem var forbilledlig konsis. Han forberedte seg godt og hadde vett nok til å slutte timen eller gå ned fra talestolen når han hadde sagt det han skulle. Han hatet ordgyteriet! «Misjonsmoderen» Arna Vågen syntes engang at det ble litt for mye den andre veien. «Du Olav», sa hun, «nå preker du så kort at det snart ikke er verdt trikkebiletten ned til Misjonssalen»!Apostelen Paulus hadde mye på hjertet. Han var ikke alltid ordknapp, men når han skulle beskrive kjerneelementene i den kristne tro kunne han gjerne slå fast viktige ting med en eller flere korte setninger. Mens hedningene brukte mange ord på å gjøre rede for sitt til tider imponerende fromhetsliv, var Paulus poengtert.

I 2 Kor 12,8 siterer apostelen et budskap han fikk fra Gud. Han ville så gjerne blitt kvitt denne ”tornen i kjødet”, hva nå enn denne tornen kan ha vært…! Apostelen var bekymret over seg selv, sitt kristenliv og sin tjeneste. Gud møtte han med følgende budskap: «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.»

Jeg har blitt så glad i dette ordet «nok»! Hvor befriende er det ikke å høre det? Vi kan streve, kave, mase og arbeide. Så kommer Gud oss i møte og sier: «nok»! Vi skulle gjerne fått skikk på bønnelivet, på bibellesningen, ja på det ene og det andre. Det er mange saker vi med fordel kunne fått bedre skikk på, men når det kommer til stykke handler det ikke om hva vi får til, men «hva Han har fått til for oss». «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.» «Nok»! Det er altså ikke mer som skal til enn å klynge seg til Han. Det er tilstrekkelig. Det er nok. Punktum.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen