Stakkars Malkus!

En påskebetraktning publisert på sommeren...

Påsken er tilbakelagt. Vi kan på nytt glede oss over korsets og oppstandelsens betydning; et nytt møte med Han som døde og oppstod for våre synder: ”Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde!”

Jesu lidelseshistorie har en historisk ramme. Et sammensatt persongalleri er med i det som skjer. Tenk på Simon den spedalske, Judas Iskariot, Peter, tjenestepiken på gårdsplassen, Pontius Pilatus, Simon fra Kyréne og Josef fra Arimatea….. Men har du lagt merke til øversteprestens tjener? Han som Matteus, Markus og Lukas ikke engang tar bryet med å nevne navnet på? Takket være Johannes vet vi hva han het: Malkus! Ja, stakkars Malkus! Han fikk øret hogget av da Jesus ble pågrepet. Johannes avslører at det var Peter som stod bak udåden.

Historien om Malkus minner meg på at også Jesu venner kan ta feil. Hvor mange av oss ønsker ikke å tjene Jesus av et fullt og helt hjerte? Hvor mange av oss ønsker ikke å forsvare Jesus og den kristne tro? Men så gjør vi det på måter som rammer mennesker, villeder, og som drar oppmerksomheten bort fra Guds vesen og vilje. Vi drar –i billedlig forstand –
sverdet opp fra sliren og slår etter uskyldige mennesker – i Guds navn! Vår egen vilje står Guds vilje i mot!

Stakkars Malkus! Han burde fått beholde øret sitt. Han trengte det så vel. Peter tjente verken Gud eller mennesker ved å sende Malkus ”enøret” inn i hverdagen. Gud hadde derimot bestemt at Jesus måtte pågripes. Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle han oppstå! Det var Guds vilje at Jesus skulle lide, ikke Malkus! For bare ved Jesu sår har vi fått legedom….

Vår kortsynthet til tross, også vi skal få lov til å tjene Jesus! Ja, vitne om Han! For den oppstandne gikk ”i forveien” for disiplene til Galilea. Her skulle deres livskurs stakes ut. Ved Galileafjellet fikk de marsjordren om å gå! Ut med budskapet fra Golgata! Et budskap om frelse til alle folkeslag! Måtte Gud hjelpe oss til å formidle dette til de mange moderne ”malkuser” som vi møter på vår vei! ”Den som har ører, hør!”

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen