En misjonsfaglig nestor

Professor Tormod Engelsviken er en misjonsfaglig nestor i Norge. I forbindelse med hans 65-årsdag i 2008 ble det utgitt et festskrift med tittelen: "Med Kristus til jordens ender" : festskrift til Tormod Engelsviken”. Festsskriftet ble redigert av Kjell Olav Sannes (ansv.) og Egil Grandhagen m.fl. og utgitt på Tapir Forlag.

I denne boka skrev jeg en hilsen til jubilanten som gjengis her:


Med misjon som hovedsak
Det er som avtroppende rektor ved Mediehøgskolen Gimlekollen og påtroppende ved Fjellhaug misjonshøgskole jeg har fått anledning til å skrive en fødselsdagshilsen til Tormod. Mine personlige kontaktpunkter med jubilanten er imidlertid langt flere, og jeg gratulerer han først og fremst som en god venn.Ludvig Munthe var dekanus da jeg ble MF-student. Misjonsviteren og Madagaskar-misjonæren gjorde inntrykk på en ungdom som lurte på hva han skulle bruke livet sitt til. Forskning, undervisning og misjonskall gikk hånd i hånd. Munthe nærmet seg pensjonsgrensen, og mange lurte på hvem som skulle bli hans arvtaker. En dag ble en gjesteforeleser introdusert for oss studentene. Tormod Engelsviken underviste om kristendommens historie i Etiopia. Det gikk fort for seg, og tavla ble fort tettskrevet. Fredrikstadgutten snakket nærmest på innpust. Han hadde mye på hjertet og var svært engasjert. Etiopia kjente han godt til etter en tid som lærer ved Mekane Yesus-kirkens teologiske seminar i Addis Abeba. Førsteinntrykket sitter fortsatt som spikret. Missiologi er ikke bare et fagområde, men noe som berører selve livsnerven i den kristne kirkes historie!

Tormod var ikke grunnen til at jeg senere ble Etiopiamisjonær, men han var derimot en av dem som oppmuntret meg til å ta fatt på et doktorgradsprosjekt med missiologisk fokus og med feltarbeid i Etiopia. Han oppmuntret, støttet og inspirerte underveis og lot meg forstå at det var viktig det jeg drev på med. Tormod fikk selv en kort tjenestetid i Etiopia, men lang nok til å sette spor etter seg. Han fikk venner og ble en ettertraktet foreleser. Han ble også invitert som gjestetaler ved senere anledninger. Det går fortsatt gjetord i Sør-Etiopia om Tormods gode veiledning da den karismatiske vekkelsen splittet mange kristenflokker.

Tormod tilegnet seg stor kunnskap om etiopisk kirkeliv, ikke bare om ”lutherske” Mekane Yesus, men også om pentakostale grupperinger. Merkelappene er for øvrig annerledes i Etiopia enn her hjemme. Etiopisk-ortodokse kristne omtaler ikke sjelden den evangelikale og pentakostale kristenhet som helhet for ”pente”.

Tormod Engelsviken er en misjonsleder som samler hele Guds folk. Han er ingen fløyperson, men har kontakter i mange leire. Han er godt kjent og respektert både i konsiliære og evangelikale sammenhenger. Det betyr ikke at han er uten egne meninger og overbevisninger. Hans teologiske profil og misjonstenkning kombinerer et konservativt evangelisk luthersk ståsted med en spontanitet og frimodighet som nok er hentet fra både pietistisk vekkelseskristendom og Lausanne-bevegelsens idealer. Studier av bibelsk pnevmatologi og nært kjennskap til pinsebevegelsens historie har nok også betydd mye for han. Han viser i det hele tatt stor innsikt og varhet i møte med ulike kirkelige tradisjoner.

Min lærer ved Trinity International University i USA, Paul Hiebert, forhørte meg om Tormod. Tormod var tydeligvis aktuell som professor i missiologi ved institusjonen. Jeg gav Tormod naturligvis de beste skussmål og opplevde å bli lyttet til. Hiebert betrodde meg likevel senere at de ville finne en professor fra de fremvoksende kirker i sør. Valget falt derfor på Tite Tienou fra Elfenbenskysten, en ansettelse som jeg er overbevist om falt i smak hos Tormod selv som alltid har vært globalt innrettet. En annen velkjent afrikansk teolog, Kwame Bediako, smilte bredt da han noen år senere presentere organisasjonen African Theological Inititatives (ATI): ”Our organization consists of Africans. The only exception is Tormod Engelsviken. He has been accepted, because he has got an African mind”!

Fjellhaug Misjonshøgskole fikk også nyte godt av Tormods arbeidskraft i en krevende kulturell og teologisk brytningstid i 1970-årene. At Tormod begynte på MF var likevel ikke et brudd med Misjonssambandet, men et arenaskifte. Tormod har hele veien gitt uttrykk for sterk tilhørighet til organisasjonen han har kjent helt fra barneårene på Seiersten misjonshus. I denne forsamlingen møtte han både varme og omsorg. Her ble også misjonsinteressen vakt. Tormod har alltid stilt opp som taler og foredragsholder der NLM har etterspurt hans tjenester, og det ble i årenes løp gjort flere forsøk på å knytte han til Fjellhaug igjen som fast ansatt.

Mediehøgskolen Gimlekollen trengte på et tidspunkt å styrke sitt personale med en faglig kapasitet innen tverrkulturell kommunikasjon, livssynsteori og missiologi. Tormod har derfor vært engasjert som professor II ved institusjonen siden 2003. Også her har han fått øse av sin rike erfaring til stor gagn for kolleger og studenter.

Jeg vil takke deg Tormod for det du har betydd og betyr for oss alle og håper at både norsk og internasjonalt kristenliv kan få glede av deg i mange år fortsatt! Vi setter stor pris på deg!

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen