Guds lysstråler

”Igjen talte Jesus til folket og sa: Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys”. (Joh.8,12)Jesus talte gjerne i bilder for å presentere seg selv og sitt budskap. I denne teksten står Jesus fram som ”lyset”.

Dette bildet er brukt på forskjellig vis i Bibelen. Det er et bilde på Guds hellighet og ukrenkelighet, og en kontrast til mørkets synd og urenhet. Et menneske som trekkes inn under Guds lys blir avslørt. Himmelens Gud ser alt, hører alt, forstår alt, gjennomskuer alt, og observerer alt. Mørkets gjerninger blir fanget inn av Guds lyskaster: ”Ve meg! Det er ute med meg. For jeg er en mann med urene lepper, jeg bor blant et folk med urene lepper, og mine øyne har sett Kongen, Herren, Allhærs Gud” (Jes 6,5). Det samme lys kaster også sine stråler inn over ditt og mitt hjerte. Å leke gjemsel med Gud er umulig!

Mange hundre år før Jesu fødsel kunne profeten proklamere: ”Det folk som vandrer i mørket skal se et stort lys” (Jes.9,2). Når da Jesus sier: Jeg er verdens lys, hører vi ekkoet av denne gammeltestamentlige profetien.

Lyset er med andre ord ikke et upersonlig objekt. Det er personen Jesus det tales om! Teksten beskriver hvem Han er, og hvordan vi bør forholde oss til Ham. Selv om Guds lys gjennomskuer menneskets korrupte hjerte, kan lyset også ha en livgivende betydning. Dette kommer sterkt fram når lyset er satt i forbindelse med frelseren Jesus – ”livets lys”. ”Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod renser oss fra all synd” (1 Joh 1,7). Troen på den korsfestede og oppstandne Jesus trekker oss bort fra mørket og fortvilelsen, og viser oss veien til en åpen farsfavn (Luk 15). ”Som når et barn kommer hjem om kvelden og møter en vennlig favn, slik var det for meg å komme til Gud, jeg kjente at der hørte jeg hjemme”.

Teksten viser oss at Jesus er mer enn ”vårt” lys. Han er verdens lys. Det er derfor misjonens Herre som taler til oss. ”Det er ikke nok at du er min tjener som skal reise opp igjen Jakobs stammer og føre de bevarte av Israel tilbake. Jeg gjør deg til et lys for folkeslagene, så min frelse kan nå til jordens ende” (Jes 49,6).

Et menneske som tidligere snublet og falt i mørket, ønsker seg ikke tilbake der det var. ”For den som vandrer i mørket vet ikke hvor han går hen” (Joh 12,35). Noe nytt er altså blitt til! Den troende er både ”Guds barn”(1 Joh 3,1) og ”Guds eiendom” (1 Pet 2,9). En lever ikke lenger for seg selv, men er blitt stilt til Guds disposisjon i yrke og fritid, hverdag og fest. Mesteren ønsker at hans barn skal forbli i Ham, ja. ”bli i lyset”. Ordets lys hjelper oss med dette. ”Ditt Ord er en lykt for min fot og et lys på min sti” (Salme 119,105). Det lys som møter oss i denne teksten viser både veien til frelse, og de stier som Kristi etterfølgere og pilegrimer skal følge i denne verden.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen