NLM-historie på Thorbjørn Egner-melodi!

NLM får snart ny generalsekretær. Øyvind Åsland overtar stafettpinnen etter Ola Tulluan den 1.september. Som daværende misjonssekretær i NLM var jeg tilstede ved forrige stafettveksling, d.v.s. da Egil Grandhagen overlot roret til Tulluan i juni 2001.

Til Grandhagens avskjedslag ble jeg bedt om å skrive en sang. Jeg var dum nok til å svare ja. Sangen ble forfattet på toget mellom Spydeberg og Oslo en morgenstund. Til skuffelse for noen må jeg innrømme at jeg verken fant inspirasjon hos Blix, Dass, Sandell, Brorson eller Bjerkrheim, men derimot hos Torbjørn Egner. På melodien "Vi lister oss så stilt på tå" ble nedenforstående sang framført. Heimesekretær Jan Gaute Sirevåg, forretningsfører Birger Helland og undertegnede var ivrige "forsangere"! "Arkivirvar" Erik Kjebekk kan - om han vil -legge denne sangen i en boks i arkivet!

---Egil Grandhagen går av: Et avskjedskvad i hui og hast som erstatning for en blomsterkvast fra Sinsenveiens støtter. 21.juni 2001.

Mel.": Vi lister oss så stilt på tå"

1. Vi skynder oss som best vi kan, ja vi må være snare
å bære fram vår trudelutt til sjefen som skal fare.
Vår kjære boss har kastet loss, skal vekk fra kjekke folk som oss.
Han iler avgårde så fort som han kan
verken vi eller HS kan stoppe han!

Birger: Nei, det kan vi ikke det!

2. Fra Egil var en guttepjokk han gikk i farens lære
en far som ledet mang en flokk i Norges militære
Hans far var sikkert militant, av rang langt mer enn en sersjant.
Hvem undres at gutten har fart, kraft og futt
som var oppvokst blant miner og bomber og krutt?

Hans Aage: Nei, det undres vi ikke over!

3. Fra militærets pomp og prakt den unge mann tok spranget
fra moens tone, stil og takt til studier så lange.
Tenk , teologer tre vi fikk av beste merke sed og skikk.
De maktet å sette et lekfolk i brann, både Brandtzæg og Vågen og Egil Johan!

Jan Gaute: Ja, det gjorde de det!

4. Av Cand,teoler mange han av Hunnestad ble kuppet,
som assistent den lange Egil kunne lett bli duppet.
Det neppe hovedgrunnen var da ferden opp til Soltun bar
i sammen med Solveig til midnattens sol,
et stykke fra Hønefoss, Vinstra og Gol!

Birger: Ja, det var det!

5. Der oppe i det kolde nord, den lange tynne staken,
i områder hvor samer bor, han fikk no`n år på baken.
Han kunne blitt der all sin dag, men Oslo-folket savnet lag,
tilbake til Grensen med brask og med bram,
for der inne i gangen der savnet de ham.

Jan Gaute: Ja, det gjorde de virkelig!

6. Den gamle gode Breivik han begynte raskt å eldes.
"Et skifte det vil komme snart", blant fotfolket det meldes.
"Hvem vil vi få? Hvem kan det bli? En gammel? Ung? En stabukk stri?
Vi satser på ungdom som best som vi kan, det kan ei bli andre enn Egil Johan"!

Hans Aage: Nei, det kunne det ikke bli!

7. I Grensens koridorer noe friskt og frodig spirte,
det var nok ikke rart om halve kirke-Norge flirte:
"Hvem er den raske, friske mann? Tenk jakt og sykkel liker han"!
Etter en annen de nok hadde lett om på forhånd å finne en mann de var bedt!

Birger: Ja, det ville de helt sikkert!

8. I 80-åra var det mye flott og fint i emning,
i misjonsfolket var det stas, en alle tiders stemning.
Den nye leder vyer har, til nye land og folk det bar.
"Kom skynd deg bli med både kvinne og mann", ropte lederen for vårt Misjonssamband.

Jan Gaute: Ja, det gjorde de virkelig.

9. Som gamle generaler før han måtte óg den nye
møte både ting og tang, til tider det ble mye,
av prøvelser og splid og strid han måtte bruke mye tid.
Men gutten var voksen , han var som en mann,
for han elsket sitt kjære misjonssamband!

Hans Aage: Ja, det var det han gjorde!

10. Om 90-åra raskt tok slutt, og mange år er omme
vi gleder oss for tidens kår, er ei på syner tomme.
Vi reise vil til mange land, Somali-land, Usbekistan.
Guds ærend må gå, og vi ønsker å så
Og vi hilser velkommen til Tulluan!

Birger: Ja, velkommen skal du være!

11.Takk kjære Egil for den tid som vi fikk være sammen.
Og mens vi enda er på glid det lyde skal et amen!
Vi takke vil vår kjære mann, fordi vi nok vil savne han
Takk Egil for fellesskap, gleder og fest
her på huset tilbake du ønskes som gjest.

Alle: Takk skal du ha!

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen