Semesteråpning ved Fjellhaug Misjonshøgskole

Startskuddet er gått! I dag, 16.august kl 0930, hadde vi semesteråpning for Fjellhaug Misjonshøgskole i auditoriet. Hilsen fra rektor, foredrag av Egil Grandhagen, Ord for dagen av Egil Sjaastad, fellessang, musikk, presentasjon av ansatte, informasjon og felles lunsj stod på programmet.

Nedenfor er "grovkladden" av rektors hilsen gjengitt:

---

VELKOMMEN TIL FJELLHAUG!Med tonene fra to av årets nye musikkstudenter ønsker jeg nye studenter, erfarne studenter og arbeidskolleger hjertelig velkommen til semesteråpning ved Fjellhaug Misjonshøgskole! Ny dyst! Nye utfordringer! Men først og fremst nye muligheter!

Vi ønsker å fokusere på mulighetene! Dette betyr ikke at vi er uansvarlige. Dette betyr ikke at verdens problemer og bekymringer ikke biter på oss. Neida, slik er det ikke. Men vi er omgitt av muligheter. Vi har med mulighetenes Gud å gjøre. Han for hvem alt er mulig!

Jeg har møtt mange mennesker. Det er bl.a. ett møte jeg er veldig stolt av. Jeg har fått anledning til å treffe den etiopiske langdistansekongen Haile Gebrselassie noen ganger og har latt meg begeistre av denne kortvokste, litt beskjedne og ydmyke mannen med ortodoks kristen bakgrunn. Han er ydmyk. Samtidig lever han med en sterk tro på mulighetene. På en stor plakat i en gate i Addis Abeba er Haile Gebrselassie avbildet og med følgende tekst under: ”Yitchalal”! ”Det er mulig”! Mange mennesker går forbi dette bildet hver dag, bl.a.skopusserne som sliter med å tjene sine daglige slanter. Men hvilken oppmuntring er det ikke å kikke opp på bildet landsmannen, folkehelten, som oppmuntrer dem: ”Det er mulig”!

Kanskje du også skal få være med på å sprenge noen grenser dette året? Det går an! Samtidig ville det være riktig av oss å gjøre som Haile Selassie ofte gjør når han passerer mållinjen. Han peker oppover! Han takker Han som gav han talentet, kreftene og mulighetene! Det må også vi huske!

Litt informasjon om programmet før jeg sier litt til. Vi skal i dag får høre et foredrag eller et innlegg av førstelektor Egil Grandhagen. Han skal snakke om hvordan en skal ta vare på sitt åndelige liv i en hektisk studiehverdag. Det blir den største posten på programmet i dag. Vi vil ellers forsøke å spare dere for alt for mye informasjon i akkurat denne samlingen, men noe blir det. Vi vil bl.a. presentere personalet vårt. Vi vil synge litt sammen og førstelektor Egil Sjaastad vil gi oss et kort Ord for dagen helt på slutten før vi går til felles lunsj.

Mange av dere er godt kjent med Fjellhaug Misjonshøgskole, men ikke alle. Av hensyn til nykommerne vil jeg derfor si litt om oss. Så får det våge seg om det blir repetisjon for dere andre. Skolesenteret her på Fjellhaug består egentlig av tre enheter: En bibelskole med ettårige tilbud, en høgskole med akkrediterte høgskoletilbud opp til fem år og et studenthjem hvor vi leier ut hybler også til andre studerende i Oslo.

Selv om vi er relativt nye som høgskole, er vår historie likevel mer enn 100 år gammel. Det norske lutherske kinamisjonsforbund, i vår tid kjent som Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), ble etablert i 1891 med tanke på kristen misjon i Kina. Organisasjonen så raskt behovet for en egen institusjon hvor de kunne utdanne sine egne medarbeidere. I 1898 ble en misjonsskole etablert på Framnes i Hardanger. I god tid før diskusjon om kraftmastene kom, i 1913, ble skolen flyttet hit til stedet Fjellhaug i Østre Aker. Vi nærmer oss m.a.o. raskt 100-årsjubiluem på denne plassen! Det vil vi feire når den tid kommer! Selv om stedet var lå atskillig mer landlig til da tomta ble kjøpt tidlig i forrige århundre, er vi fortsatt stolt av å kunne eie og gjøre bruk av denne fantastiske, grønne perlen eller lungen midt i landets hovedstad.

Vi startet opp som en misjonsskole og er fortsatt det. Vi utdanner fortsatt mennesker til internasjonal tjeneste. Det er vårt hovedoppdrag. Samtidig har vi opp gjennom årene hatt, og har fortsatt, flere funksjoner. Vi har også utdannet mennesker til andre oppgaver i misjon, kirke, skole og samfunn. Denne breddefunksjonen, som ikke minst musikkstudiet vårt har bidratt til, vil nok merkes enda sterkere i tiden framover. Samtidig som at vårt tyngdepunkt i teologi og misjonsfag vil opprettholdes.

Fjellhaug Misjonshøgskole er en kristen institusjon med et definert verdigrunnlag. Vi plasserer oss tydelig i det evangelisk-lutherske landskapet og er eid av en organisasjon som historisk har definert seg som en selvstendig og uavhengig organisasjon innen Den norske kirke.

Hvem ønsker vi å være?
Vi har sagt at vi ønsker å være lyttende. Selv om vi er en kristen høgskole med vårt verdisyn, er vi samtidig en åpen høgskole. Også den som i det hele tatt ikke bekjenner den kristne tro, eller den som har en helt annen plassering i kirkelandskapet enn oss, er velkommen hit. Vi ønsker at alle, absolutt alle, skal oppleve at de blir møtt med respekt og en lyttende holdning. Din bagasje og din bakgrunn skal ikke ha negativ innvirkning på hvordan vi møter deg!

Vi ønsker også å være tydelige. Du vil oppleve i klasserommet at Fjellhaug-lærere diskuterer ulike syn på ulike saker. Slik skal det være. Men før eller siden, ja ganske raskt, vil du oppdage at de har et grunnsyn som er tydelig. Det ber vi ikke om unnskyldning for. Vi vil være tydelige. Bare på den måten vet du hvem du har med å gjøre. Og ved å møte mennesker som våger å ta egne standpunkter utfordres du til å finne ditt ståsted!

Vi ønsker også å være offensive. Det er så lett å bli defensive i møte med utfordringene i misjon, kirke, skole og samfunn. Det er mye som er vanskelig, Og det arrangeres hvert år i kristen regi atskillige ”akk, hvor, fryktelig verden er-seminarer". Sånne mennesker ønsker ikke vi å være! Det er veldig mye å bekymres over! Ja, som det er grunn til å slå ned på! Men vi ønsker å være en høgskole som er en del av en kristen bevegelse som våger å bli skitten på fingrene og som vil møte utfordringene i folkehavet. Ikke en isolert, redd, defensiv ghetto som speiler seg i glansen av egen fortreffelighet og som definerer seg som de siste gjenlevende Tordenskiolds soldater! Nei, vi vil være der det skjer! Vi vil bety noe! Vi vil fortelle andre, ikke bare om hva vi er imot, men først og fremst hva vi er for!

Jeg skal raskt sette meg, men vil avslutte med en utfordring. Jeg vil at dere i høst skal reflektere over forskjellen på de engelske ordene success og significance.

Vi lever i et samfunn hvor folk jager etter suksess (success), berømmelse, glans og glitter. Du finner dem, ikke bare i motemagasiner, aviser eller på TV, men du finner dem også i enkelte kristne miljøer. Ja, i skremmende stor grad..
Er suksess farlig da, vil du kanskje spørre. Nei, det er ikke farlig at noen lykkes og får brukt sine evner på en god måte. Selvsagt ikke. Jeg er ikke talsmann for janteloven. Men en ledning som lever milevis fra støpselet kommer aldri til sin rett.Suksessen må plasseres i det rette perspektiv!

Suksess uten significance (betydning) er kortvarig glede. Hvordan kan jeg med den jeg er og i mitt daglige liv og yrke bety noe for Gud? Hvordan kan jeg få bety noe for andre? Dersom en trekker inn disse perspektivene og blir opptatt av disse spørsmålene blir livet veldig annerledes. Jeg er sikker på at dere raskt har merket forskjellen på en forkynner, lege, butikkansatt eller misjonær med spisse albuer, som er mer opptatt av selv å skinne, og dem som er å opptatt av å bety noe for andre. Slikt merkes fort. En oppdager også fort forskjellen på studenter. En ser fort dem som er opptatt av å stå først i matkøen hver dag, sikre seg den beste lesesalsplassen osv. ”Meg, meg, meg” står skrevet i panna på dem. Vi har selvsagt ingen slike på Fjellhaug…

Ta med deg ”hverandre-perspektivet” inn i din studiehverdag! La success og signifance finne det rette forhold til hverandre!

Fjellhaug-miljøet skal ikke bare være et sted for unge eplespisende gutter og jenter med Colgate-smil og KRIK-skjorte, men et sted hvor alle mennesker blir sett, elsket og utfordret. Også dem som sliter på flere fronter, "ikke får det til" og som har flere ubesvarte spørsmål og utfordringer enn sidekameraten. Det må vi klare å få fram, ikke minst fordi "vi tror på Han som kom for dem som ikke fikk det til". Det skal være plass til alle hos oss!

Da ønsker jeg deg et riktig godt studieår!

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen