Ved en Fjellhaug-høvdings jubileumKinamisjonsforbundet etablerte sin misjonsskole på Framnes i Hardanger i 1898. Skolen flyttet til Fjellhaug i Østre Aker i 1913. Vi har m.a.o. snart hundreårsjubileum for vår tilstedeværelse i Oslo. Det må vi komme tilbake til. Det må feires!

Fjellhaug Misjonsskole (nå Misjonshøgskole) har hatt mange rektorer. Ommund Lindtjørn er en av dem. Han ledet skolesenteret i perioden 1972-1986. Det var i denne perioden at hovedbygget på Fjellhaug ble reist. Lindtjørn er den eldste gjenlevende Fjellhaug-rektor. Vedlagt er en gratulasjonshilsen som jeg skrev i forbindelse med Lindtjørns fødselsdag i mars 2009.
---

Ommund Lindtjørn, Sirevåg, fyller 90 år 9.mars. Etter misjonsskole på Fjellhaug, teologisk embetseksamen fra Menighetsfakultetet og språkkurs i England, reiste Ommund og Eli til Etiopia som misjonærer i 1949. Her fikk han brukt sine allsidige gaver i rikt monn, både som nybrottsmisjonær og teologisk lærer i Yavello og Dilla, og sist, men ikke minst, som tilsynsmann for NLM i Addis Abeba. Ommund var sentralt plassert da Mekane Yesus-kirken ble etablert i 1959, en kirke som i dag teller mer enn 5 millioner medlemmer. Han var en ledertype i vid betydning av ordet. Han så de store linjer, hadde sans for ordentlige arbeidsrammer og var opptatt av tett og godt samarbeid mellom misjonærer og nasjonale kirkeledere. Lindtjørn var ikke opptatt av å bygge NLM i Etiopia, men at NLM skulle bidra til å utvikle en sterk og selvstendig nasjonal kirke.


I perioden 1972-1986 var Ommund Lindtjørn rektor ved Fjellhaug Skoler i Oslo. Også her framsto han som den eminente arkitekten, systembyggeren og tilretteleggeren som fikk øse av sin erfaring og kompetanse i en krevende ekspansjonsperiode. Eli var en viktig brikke i dette. Hun stod stødig plassert ved hans side både i Etiopia og på Fjellhaug. Også etter de ble pensjonister i 1986, har de vært aktive i misjonen. Bl.a. fikk de to korte opphold i Hong Kong og Elfenbenskysten.

For oss som er yngre har Ommund vært til stor inspirasjon. Han kombinerer en fascinerende ”dobbelthet” som få andre makter, mellom prinsippfasthet og sterk overbevisning på den ene side og betydelig raushet og romslighet på den andre. Verdensmisjonen har vært hovedsaken i Lindtjørns liv og har fått betydning for egne veivalg. Da andre saker var i ferd med å stjele hovedfokuset, løftet Lindtjørn tommelen opp mot neserota og satte både brillene og hovedsaken på sin rette plass!

Vi ved Fjellhaug Skoler ønsker deg til lykke med dagen og ønsker både deg og Eli Guds rike velsignelse over dagene som ligger foran!

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen