Innlegg

Viser innlegg fra september, 2010

Paul Hiebert - en ruvende skikkelse i moderne missiologi

Bilde
Jeg studerte ved Trinity International University i USA i perioden 1993-1997 og fikk gleden av å ha Paul Hiebert som min personlige veileder. Det var noe veldig fascinerende med denne mannen! Han var svært imøtekommende og sympatisk og hadde en utpreget evne til å lytte til andre. Hans varme omsorg, fromhet, faglige dybde, tverrfaglige innretning, rike internasjonale erfaring og kommunikative evner (både skriftlig og muntlig) skulle bety mye for oss. Det er vel knapt noe menneske som har betydd så mye for meg. Jeg kom til Trinity i grevens tid. Paul døde i 2007 etter lang tids sykeleie. Men han holdt det gående til siste slutt. To bokmanus ble publisert etter hans død!

Paul`s kollega Robert Priest skrev et flott minneord i Christianity Today som jeg har lyst til å gjengi her.

---

Illustrasjonsfoto: Paul Hiebert (1932-2007)

Paul Hiebert: A Life Remembered

by Robert J. Priest
(Paul's colleague from Trinity Evangelical Divinity School)

-----------------------------------------------------…

Vi er i bevegelse

Bilde
Nytt nummer av Fjellhaugbladet (3-2010) sendes ut i disse dager. Nedenfor gjengis min statusrapport på s.4 og 5 i bladet!


Illustrasjonsfoto: I bevegelse!

----
- ”Vi er i bevegelse”!
Av rektor Hans Aage Gravaas

I forrige nummer av Fjellhaugbladet informerte vi om fullførte prosjekter i bygningsmasse og infrastruktur. Denne gangen vil vi ta for oss den faglige utvikling, som jeg har vært vitne til de to årene jeg nå har tjenestegjort som rektor ved Fjellhaug Misjonshøgskole (FMH).

Langtidsstrategi: Våren 2009 vedtok FMHs styre en langtidsstrategi fram mot 2020, hvor identitet, kjerneverdier og hovedmål og satsningsområder ble beskrevet. Ansatte på alle nivå ved institusjonen deltok i forberedelsesfasen, og eierorganisasjon samt andre ”brukere” og interessenter ble konsultert underveis. Et spennende arbeid som sveiset oss sammen og hjalp oss til å løfte blikket!

Kvalitetssystem: Institusjonens kvalitetssystem ble godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) sommeren 2009. Orga…

Han som sover er våken!

Bilde
Nedenfor gjengis en preken som jeg holdt i 2009. Den forteller oss litt om Han vi tror på!
---


Han som sover er våken!
23 Så steg han i båten, og disiplene fulgte ham. 24 Da ble det et voldsomt uvær på sjøen, så båten nesten ble borte mellom bølgene. Men Jesus sov. 25 De gikk bort og vekket ham og sa: «Herre, frels! Vi går under!» 26 Han svarte: «Hvorfor er dere redde – dere lite troende!» Så reiste han seg og truet vindene og sjøen, og det ble blikk stille. 27 Mennene undret seg og spurte: «Hva er dette for en? Både vind og sjø adlyder ham.» Matt 8,23–27


Denne bibelteksten har betydd mye for meg. Den forteller meg mye om hva det vil si å være menneske, å være en kristen og ikke minst: den sier meg noe, men slett ikke alt, om hvem Jesus er. Alt dette på en gang. Teksten er full av livsrealisme, herlig blandet med noen skikkelige ”go`biter.” Godt nytt! Gode nyheter! Bare følg med!

Hva er det egentlig vi hører om her? Er ikke dette bare én av flere historier hvor Jesus gjør et under og s…

Akademisk arroganse!

Bilde
Jeg la ut følgende innlegg på Verdidebatt.no i går, 26.september 2010:

Akademisk arroganse!
Saklig meningsutveksling mellom engasjerte samfunnsdebattanter er som oftest berikende. Usaklig meningsutveksling er det derimot ikke. Universitetslektor Anne Kalvigs hersketeknikk og utilslørte forsøk på karakterdrap og faglige devaluering av Hanne Nabintu Herland i VG (http://vgdebatt.vgb.no/2010/09/23/240/) er for meg et eksempel på sistnevnte.

Foto: Universitetslektor Anne Kalvig

Vi oppfordres til å slutte å lytte til Herland. Jeg for min del vil forbeholde meg retten til å lytte til hvem som helst når jeg vil. Herland er en svært aktiv skribent, og jeg veksler mellom å være i varierende grad enig og uenig med henne alt etter hva hun uttaler seg om. Slik må det være. Det er argumentene som teller og ikke hvem som uttaler seg. For meg har Kong Salomo og Jørgen Hattemaker samme verdi.

Kalvig bryr seg tydeligvis ikke om å lytte til argumenter. Hun liker ikke det hun hører og går derfor til front…

Fugleperspektivet

Bilde
Det er viktig å se de mindre begivenheter og virvaret av detaljer og hverdagsgjøremål i en større sammenheng. Våren 2010 skrev jeg noe om dette i "Fjellhaugbladet". Artikkelen handler nettopp om dette, å se ting i "fugleperspektiv".
---

Fugleperspektivet
Tiden flyr. Dager kommer og går. Noen dager er triveligere enn andre. Slik er det for oss alle. Gresset er ikke alltid grønnere på den andre siden av elva. Vi har alle vårt å hanskes med.

Selv et i utgangspunktet spennende liv kan stå i fare for å bli rutinemessig og perspektivløst. Jeg tenker ofte på dette. I slike situasjoner er det viktig å stoppe opp og reflektere over følgende: ”Hvorfor er jeg her jeg er? Hva er jeg med på? Er det noe vits i det hele?” Det er klokt å løfte seg opp et hakk, ja innta fugleperspektivet. Fuglen kan nemlig se ting både på kort og langt hold.

Hvor oppbyggelig ble det ikke de gangene en evnet å betrakte de mange hverdagsbegivenheter i lys av en større sammenheng? Da ble det flott å møte …

Protesten mot ny ekteskapslov i 2008

Bilde
Jeg publiserte en kort artikkel i april 2008 i forbindelse med en markering i Oslos gater mot ny ekteskapslov. Artikkelen gjengis her. Det er bemerkelsesverdig hvor lite kritisk norsk presse var i løpet av denne debatten. De kritiske motspørsmål var fraværende da førståelsen av samfunnets grunncelle, ekteskapet, ble radikalt endret.

---

Illustrasjonsfoto: Demonstrasjon mot ny ekteskapslov

Protesten mot ny ekteskapslov
Ca. 5000 mennesker protesterte mot forslaget til ny ekteskapslov. 45.155 underskrifter ble overrakt lederen av Familie- og kulturkomitéen på Stortinget.

Protesten er ikke til å kimse av. De 5000 har bred støtte i folket.
Støtterklæringene kommer på tvers av religions- og livssynsgrenser. Kristne og muslimer står skulder til skulder. Kampen for menneskeslektens eldste sosiale institusjon og samfunnets grunncelle forener.

I følge Vær Varsom Plakaten hører det med til pressens definerte samfunnsrolle å ”ivareta viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen …

Partipolitisk røntgenbilde

Bilde
I November 2007 publisert jeg følgende artikkel i Dagen Magazinet i min faste "I Fokus"-spalte. Carl I Hagen hadde nettopp utgitt sine memoarer.
Jeg sakser...

---


Partipolitisk røntgenbilde
Carl I. Hagen fikk gjennom sine memoarer – ”Ærlig talt” – mye medieoppmerksomhet sist uke. Boka inneholder mange interessante detaljer. Vi kommer nærmere en politiker som i over 30 år har vært med på å prege norsk offentlighet. Vi inviteres på nytt til refleksjon omkring protestpartiet FrPs kjennetegn og til å vurdere hvorvidt dette partiet har utsikter til å bli noe mer enn en relativt stor, men ensom, politisk pariakaste.

Fargeklatten Hagen har satt sitt preg på politiske debatter. For han snakker et språk som ”folk flest” forstår. Men får han nye venner gjennom denne boka? Nei, jeg tror ikke det. Etter min mening framstår han svært usympatisk. At han søker politisk makt er ikke kontroversielt. Det er han ikke alene om. Men hans selvopptatthet kjenner ingen grenser. Her kommuniseres uvanlig …

«Ultra-radikalitet»

Bilde
Nedenfor gjengir jeg en preken som jeg holdt i 2009. Prekenteksten som jeg fikk oppgitt, lot oss få møte en radikal Jesus. Eller skal vi si «ultra-radikal»?
---

Luk 9, 57-62
57 Mens de var underveis, var det en som sa til ham: «Jeg vil følge deg hvor du så går.» 58 Jesus svarte: «Revene har hi, og himmelens fugler har reder, men Menneskesønnen har ikke noe han kan hvile sitt hode på.»
59 Han sa til en annen: «Følg meg!» Men mannen svarte: «La meg først få gå hjem og begrave min far.» 60 Da sa Jesus til ham: «La de døde begrave sine døde, men gå du av sted og forkynn Guds rike.»
61 Det var også en annen som sa: «Jeg vil følge deg, Herre; men la meg først få si farvel til dem der hjemme.» 62 Men Jesus svarte: «Ingen som har lagt hånden på plogen og ser seg tilbake, er skikket for Guds rike.»


Illustrasjonsfoto: Engelskmannen John Stotts femtiandre og siste bok fikk tittelen: "The Radical Disciple". En spennende tittel som avslutning på et viktig forfatterskap!
---

”Radikalite…

Kunsten å prioritere

Bilde
Illustrasjonsfoto

Finanskrisen har festet sitt grep på store deler av verden. Økonomisk handlefrihet reduseres, folk sies opp, og virksomheter nedlegges. Krisen har også berørt Norge, men mindre enn i mange andre land. Om vi fortsatt er i rikmannsklassen, kjenner også vi vinden av globale konjunkturer.

Også kristen-Norge kjenner trykket, men når sant skal sies, hadde mange menigheter, organisasjoner, institusjoner og bedrifter problemer lenge før finanskrisen slo til. En arbeidet i motbakke. En strevde med rekruttering, givertjeneste, egenkapital og generell oppslutning. Hvorfor var det blitt slik? Hadde totalinnsatsen skrumpet inn? Var omstillingsevnen og kompetansen for dårlig i forhold til virksomhetenes status og utvikling? Hadde støttespillerne mistet troen på arbeidet og tilliten til lederne? Manglet vi åndskraft? Ingen har det fulle overblikk. Heller ikke alle svarene. Vi trenger å søke Guds hjelp og visdom. Kloke hoder bør komme sammen. Har vi ikke erfart hva som kan skje når …

Fjellhaug Symposium 2010: Mission and Globalization

Bilde
Illustrasjonsfoto: Mission and Globalization

14.-15.april arrangerte Fjellhaug Misjonshøgskole i samarbeid med Egedeinstituttet et symposium med temaet "Misson and Globalization". Symposiet kombinerte både en markering av Edinburgh 1910 og den årlige Brandtzæg-forelesningen.

Internasjonale forelesere var Prof.Dr. Eckhard Schnabel (Trinity International University)og Dr. Chawkat Moucarry (World Vision). Schnabel foreleste over temaet: « Global strategies and local methods of missionary work in the early church -Jesus, Peter and Paul». Moucarrys tema var «Two religions with a global vision – violent conflict or peaceful co-existence»?

I tillegg til disse var forelesere fra bl.a. Menighetsfakultetet i Oslo, Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, Misjonshøgskolen i Stavanger, Norsk Lærerakademi i Bergen , Ansgar Teologiske Høgskole i Kristiansand invitert i tillegg til Fjellhaug Misjonshøgskoles egne. Generalsekretærene Rolf Kjøde (Normisjon) og Ola Tulluan (NLM) var også med…

Norsk tros- og livssynspolitikk

Bilde
Illustrasjonsfoto

Regjeringen har nå nedsatt et utvalg som skal foreta en gjennomgang av statens tros-og livssynspolitikk. Utvalget skal fremme forslag som kan bidra til en mer helhetlig politikk på feltet.

Det er flere gode grunner til å ta fatt på et slikt arbeid:

1.Majoriteten av det norske folk (ca 80%) er fortsatt medlemmer av Den norske kirke. Hva betyr dette? Hvilken plass skal deres tro ha i det offentlige rom?

2. Det er også et økende antall tros-og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. I 2009 var det over 400 000 tilskuddsberettigede personer utenfor Den norske kirke og i overkant av 600 tros- og livssynssamfunn.

3. Vi har i de senere år opplevd en til tider aggressiv sekulærstat, som setter klare begrensninger, ikke nødvendigvis for tros-og ytringsfriheten, men for trosfrihetens ytringsformer. Dette har f.eks. vært tydelig når kristne trossamfunn og organisasjoner har stillt krav om vandel for sine medlemmer og ansatte, altså: ikke krav om vandel til andre, men til "se…

Politisk pyroman eller brannstifter?

Bilde
Illustrasjonsfoto

I sin nettleder 17.09 skriver Vårt Lands Helge Simonnes bl.a følgende om KrFs nestleder Inger Lise Hansen (utdrag av Simonnes`artikkel):

Inger Lise Hansen ser ut til å trives som politisk pyroman. Mens diskusjonen om Kristelig Folkepartis verdigrunnlag og bekjennelsesplikt går på sitt høyeste, velger en av nestlederne å sette ytterligere fyr på partiet. Inger Lise Hansens utspill om å være mer positive til et samarbeid med Fremskrittspartiet, er som å helle bensin på et bål som allerede brenner kraftig nok.

Inger Lise Hansen agerer nå som politisk pyroman. Det blir ikke lett å føre en fornuftig samtale om verdigrunnlag når mulige samarbeidskonstellasjoner om tre år bringes på banen. Både Dagfinn Høybråten og Knut Arild Hareide ser at det nærmest er umulig å ta alle de tunge spørsmålene på én gang. Det burde også Inger Lise Hansen ha skjønt.

---

Til dette vil jeg spørre:

Politisk pyroman eller brannstifter?
Pyromani er i følge ordboka definert som “en sykelig trang til ilds…

Sannhetskravet og offentlig debatt

Bilde
I 2002 skrev jeg følgende sak som bl.a omhandler offentlig debatt mellom kristne.

---
Sannhetskravet og offentlig debatt

"Elsk hverandre inderlig som søsken", het det visst i den gamle bibeloversettelsen. Min erfaring med barneoppdragelse viser at søskenkjærlighet kan være så mangt. Kiving, kjekling og krangling er minst like naturlig som kjærtegn,klapp og klem.


Hvordan står det så til med "den kristelige søskenkjærlighet"? Hva sier vi til våre åndelige brødre og søstre? Hvordan lever vi i forhold til dem? Er vi flinke til å gi uttrykk for at det faktisk er tykke "blodsbånd" som binder oss sammen? Hva skjer rundt "det åndelige kjøkkenbord"? Makter vi å irettesette villfarne brødre og søstre uten at vi trekker søskenforholdet i tvil? Hvor går grensene for søskenforhold? Når kan vi si at noen er "uekte" brødre og søstre?

Spørsmålene er utfordrende. Mye kunne vært sagt. La oss i denne sammenhengen rette søkelyset mot de uttrykk for kristen søs…