Fugleperspektivet

Det er viktig å se de mindre begivenheter og virvaret av detaljer og hverdagsgjøremål i en større sammenheng. Våren 2010 skrev jeg noe om dette i "Fjellhaugbladet". Artikkelen handler nettopp om dette, å se ting i "fugleperspektiv".
---

Fugleperspektivet
Tiden flyr. Dager kommer og går. Noen dager er triveligere enn andre. Slik er det for oss alle. Gresset er ikke alltid grønnere på den andre siden av elva. Vi har alle vårt å hanskes med.

Selv et i utgangspunktet spennende liv kan stå i fare for å bli rutinemessig og perspektivløst. Jeg tenker ofte på dette. I slike situasjoner er det viktig å stoppe opp og reflektere over følgende: ”Hvorfor er jeg her jeg er? Hva er jeg med på? Er det noe vits i det hele?” Det er klokt å løfte seg opp et hakk, ja innta fugleperspektivet. Fuglen kan nemlig se ting både på kort og langt hold.

Hvor oppbyggelig ble det ikke de gangene en evnet å betrakte de mange hverdagsbegivenheter i lys av en større sammenheng? Da ble det flott å møte enkeltmennesket, delta i et møte eller å bidra med det ene eller det andre. Hvor flott var det ikke også å erfare Guds og medmenneskers omsorg!

Selv om dagene på Fjellhaug sikkert verken er bedre eller verre enn andre steder, gleder jeg meg over å være her. Det er mye spennende å gripe fatt i. Når oppgavene er for mange eller kreftene ikke strekker til, opplever jeg at min Herre og Mester løfter meg etter hårrota og ber meg se utover: ”Se, hva du er med på! Husker du hun som var her i fjor og som nå er i Kenya! Hva med han som nå er i Sør-Amerika? Ser du for deg dem som venter på en teologisk lærer i Mongolia? Husker du dem som sitter igjen i kirka i Ouaninou i Elfenbenskysten etter at misjonærene trakk seg ut? ” Slik kunne jeg fortsatt… Når slike tanker kommer, blir brevene plutselig lettere å skrive, telefonene blir enklere å besvare, og undervisningstimer og styremøter en fryd! Jeg tror på at Han som begynte sin gode gjerning i oss ”skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag (Fil.1,6).”

I de kommende uker vil det skje mye spennende på Fjellhaug. I tillegg til undervisning og annen ordinær virksomhet er vi med på ulike arrangementer. Om få dager er vi vertskap for en internasjonal konferanse hvor store deler av Misjons-Norge er tilstede. Internasjonale forelesere og gjester fra NLMs misjonsfelter deltar. I mai får vi besøk av en anerkjent foreleser i det gamle testamente, og omtrent på samme tidspunkt er Fjellhaug Misjonshøgskoles rektor med på en internasjonal misjonskonferanse i Japan. Flere av våre fagfolk er i år ute på korttidsoppdrag for NLM i nært sagt alle verdensdeler. I slutten av mai skal studenter og lærere på turne til Møre og Romsdal, og vi gleder oss bl.a. til å være med på kretsmøte i Ålesund!

Parallelt med dette venter vi spent på søkertallene for høsten. Vi håper på en liten økning i år, men må nok vente helt til sommeren før vi vet helt sikkert hvordan det endelige resultatet blir. Flere studenter betyr bedre økonomi, men aller mest økte muligheter. Tenk om klasserommene kunne fylles med kunnskapstørste mennesker som har oppdaget alle mulighetene og oppgavene som finnes ute i den store verden, og som ikke bare vil være ”Ordets hørere”, men også dets ”gjørere” (Jak 1,22)!

Fugleperspektivet er flott. Vi trenger det. Ser vi de store linjene og sammenhengene, blir selv den rutinemessige hverdag annerledes:
Kom, Frelsar, kom inn
og lys du din fred i vårt hjarta og sinn.
Ja, tolk med din kjærleik det levande ord,
Så vert denne staden ein himmel på jord.
Då livet til kvardags får helgedagsskrud
I møte med Gud! (Mattias Orheim)

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen