"Hapax"!

Kristendommen er unik. Bibelen sier at det bare er én vei til frelse. Jesus ble født én gang, døde én gang, stod opp én gang..

Hebreerne 9,11-12 sier:
Men Kristus er kommet som øversteprest for alt det gode vi nå har. Han har gått igjennom det teltet som er større og mer fullkomment, og som ikke er laget av menneskehånd, det vil si: som ikke tilhører denne skapte verden. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen én gang for alle og kjøpte oss fri for evig.
Én gang for alle...

Jeg skrev en artikkel om dette i Fjellhaug-bladet, like før jul i 2008. Jeg gjengir den her...

---

Illustrasjonsfoto: Hapax legomenon (gresk)= et ord som forekommer bare én gang eller en begivenhet som skjer bare én gang.

”HAPAX!”
Det nærmet seg jul. Andreklassingen i Trøndelag hadde vært på skolen. ”Hva har dere lært på skolen i dag,” spør mor forsiktig. Veslejenta fortalte oppløftet om ei dame som skulle ha barn: ”Mamma, hu derre jomfru Maria som fikk ein liten ein i fjor, hu ska sainnjelig ha ein liten ein i år å hu!”

Det er ikke lett å tilegne seg ny kunnskap. Det ukjente forklares ved hjelp av det kjente. Stort sett går dette bra. De fleste mennesker har et velutviklet begrepsapparat som sammen med rike personlige erfaringer fanger opp det meste. Problematisk blir det derimot når vi skal beskrive noe radikalt nytt! Kan det helt uvanlige beskrives ved hjelp av det vanlige?

Ja, på sett og vis gjorde veslejenta en helt naturlig kobling. Jesu fødsel var i høy grad vanlig. Jesus kom inn i vår verden som ”kjøtt og blod” på samme måte som oss. Samtidig var det noe uvanlig ved han. Han ble menneske samtidig som han fortsatt var Gud! At Gud var blitt menneske hadde aldri skjedd før og vil aldri skje igjen! Det skjedde ”én gang,” eller ”hapax,” som det uttrykkes på gresk.

Juleevangeliet er unikt. Ingen engangsbegivenhet i historien har fått større følger. I en bortgjemt stall i Betlehem skjer det noe som sprenger lokale, nasjonale og kulturelle grenser. En internasjonal begivenhet som kanskje i vår tid ville vært å finne på alle TV-kanaler og på alle nettsider? ”Eder er i dag en frelser født!” Ingen nyhet kan konkurrere med denne!

Jeg husker godt en bibelskoletime i Etiopia. Vi snakket om ordet nåde. Jeg spurte klassen: ”Tsegga malet min malet new?” ”Hva er nåde?” Jeg fikk mange svar. Jeg kom på innsiden av et nokså imponerende fromhetsliv. ”Nei, nei, nei”… måtte jeg si. Jeg tok av meg klokka og la den på pulten til Askaletch. Hvis du får denne av meg uten å betale en eneste santim, hva ville du kalt det, spurte jeg henne. Du skulle sett smilet. ”Sitåta!” ”Det er en gave!” ”Betaler du for en gave”? Fortsatte jeg forsiktig. ”Ai, netsa new!” fortsatte hun. ”Nei, den er fri!” En tid senere møtte jeg Askaletch igjen. Hun reiste seg opp på et vitnemøte og vitnet frimodig om gaven i Kristus Jesus. Hun hadde skjønt poenget. I dag er hun, så vidt jeg vet, fortsatt evangelist i Geresse distrikt.

Gud har gitt oss en julegave. Den har han gitt oss én gang for alle. ”Hapax!” Et nydelig ord…

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen