Innlegg

Viser innlegg fra november, 2010

Fjellhaug Internasjonale Høgskole!

Bilde
Styret for Fjellhaug Misjonshøgskole vedtok i sitt møte 6.oktober at høgskolen skal bytte navn fra 1.1.2011. Utsyn-journalist Per Ove Aarseth intervjuet meg om saken. Intervjuet, som allerede er å finne på Utsyns nettsider i kortsversjon og som vil komme på trykk i papirutgaven om få dager, gjengis i sin helhet her.
----

Fjellhaug Misjonshøgskole får nytt navn
Det nye navnet på Misjonssambandets høgskole i Oslo blir Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Det ble vedtatt av høgskolens styre og presentert for organisasjonens hovedstyre i oktober.

Per Ove Aarseth
-Noen vil nok stille seg spørrende. De vil kanskje tenke at vi vender oss bort fra misjonsoppdraget. Det blir helt feil. Det vi har gjort, er å velge et navn som åpner opp for misjon på flest mulige arenaer. Ønsket er for eksempel at misjonærer ikke skal få problem fordi de har vitnemål som forteller at de har gått på Fjellhaug Misjonshøgskole, forklarer rektor Hans Aage Gravaas.
Han karakteriserer det nye navnet som samlende. Høgskolens…

Farvel med en god kollega - Karsten Valen

Bilde
Tidligere Fjellhaug-kollega Karsten Valen er død. En stor skare av slekt og venner var med i Lunde kyrkje 9.november og fulgte han til hans siste hvilested. Jeg gjengir nedenfor mitt minneord og hilsen i kirken, en hilsen på vegne av Fjellhaug Skoler og Norsk Luthersk Misjonssamband.

---

MINNEORD OG HILSEN
Karsten Valen døde 30.oktober, nesten 69 år gammel. Han døde i sitt hjem i Lunde i Telemark etter en tids sykdom.

Karsten Valen, født på Sula i Møre og Romsdal, ble misjonær for Norsk Luthersk Misjonssamband. Etter examen artium ved Kristelig Gymnasium, misjonsskolen på Fjellhaug, teologisk embetseksamen på MF, og språkkurs i England, bar ferden til Etiopia i 1970. Etter et kort språkstudium tjenestegjorde Karsten og Eilei ved den svært strategiske forstanderskolen, som i 1968 var blitt flyttet fra Dilla til Awasa. Arbeidsoppgavene ved Tabor-seminaret var begynnelsen på Karstens livslange lærergjerning. Tiden i Etiopia ble likevel kortere enn planlagt. Da familien stod klar til ny per…