Fjellhaug Internasjonale Høgskole!

Styret for Fjellhaug Misjonshøgskole vedtok i sitt møte 6.oktober at høgskolen skal bytte navn fra 1.1.2011. Utsyn-journalist Per Ove Aarseth intervjuet meg om saken. Intervjuet, som allerede er å finne på Utsyns nettsider i kortsversjon og som vil komme på trykk i papirutgaven om få dager, gjengis i sin helhet her.
----

Fjellhaug Misjonshøgskole får nytt navn
Det nye navnet på Misjonssambandets høgskole i Oslo blir Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Det ble vedtatt av høgskolens styre og presentert for organisasjonens hovedstyre i oktober.

Per Ove Aarseth
-Noen vil nok stille seg spørrende. De vil kanskje tenke at vi vender oss bort fra misjonsoppdraget. Det blir helt feil. Det vi har gjort, er å velge et navn som åpner opp for misjon på flest mulige arenaer. Ønsket er for eksempel at misjonærer ikke skal få problem fordi de har vitnemål som forteller at de har gått på Fjellhaug Misjonshøgskole, forklarer rektor Hans Aage Gravaas.
Han karakteriserer det nye navnet som samlende. Høgskolens styre har tatt seg god tid med saken, og etter at flere alternativ har vært framme, sto en nokså samlet om Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

Identitet og strategi
- Kan du si litt mer om hvorfor det blir navneendring?
- Bakgrunnen er at det i 2009 ble vedtatt en ny strategiplan for høgskolen. Og i den forbindelse ville en også se på navnet. Navnevalget måtte støtte opp om høgskolens identitet, strategi og planlagte studietilbud. Allerede i dag har vi en utfordring her. Det er for eksempel ikke fullt dekkende å kalle seg misjonshøgskole når en tilbyr studium i blant annet musikk og KRL.

Når det gjelder de tre elementene i det nye navnet, sier Gravaas:
- Fjellhaug er et navn som står sterkt og representerer kontinuitet. Det er trygt og solid, ikke minst overfor høgskolens bakland og støttetropper. Ordet Internasjonale står godt til det skolen har vært som misjonsskole siden starten i 1898 på Framnes i Hardanger. Fjellhaug har alltid hatt et internasjonalt fokus i sine studier og ønsker fortsatt å fremheve dette. Og Høgskole er jo den vanlige betegnelsen for dette skoleslaget, vi er en høgskole.

Plattform for tjeneste
-Men betegnelsen misjonshøgskole går ut?
- Bak det valget ligger forhold som alt er nevnt. Misjon og teologi vil fortsatt stå sterkt hos oss, men vi ønsker samtidig å utvikle fleksible studietilbud for kristent fagpersonell i vid betydning av ordet. I dagens situasjon tror jeg det nye navnet vil fungere bedre enn det gamle. Vi skal gi utsendingene en plattform for tjenesten.

Gravaas forteller at høgskolens engelske navn blir Fjellhaug International University College.
- Vi tror det skal klinge godt, sier han.

Rektor Hans Aage Gravaas tilføyer at fellesbetegnelsen for Misjonssambandets skoler i Oslo, den som nå er Fjellhaug Skoler, heretter blir Fjellhaug utdanningssenter, på engelsk Fjellhaug Center of Education.

Kommentarer

  1. Guds velsignelse till "Fjellhaug Internasjonal" ochså i framtiden! Jag fick äran att sitta bredvid Per Ove på hösten 1969 och lysna på Öivind Andersens förelesningar av Romarbrevet! Och se en erfaren, gammal och redan blind(?)lärare att ge top-ekseges för oss unga "kyklingar"!- En fin exempel ochså för er, Hans Aage, Eigil osv!! /Urpo

    SvarSlett
  2. Slitan med nytt navn Hans Aage! :)

    SvarSlett
  3. Kan du oversette til norsk, Andreas?

    SvarSlett

Legg inn en kommentar

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen