Innlegg

Viser innlegg fra 2011

Dr Eshetu Abate

Bilde
The great Ethiopian theologian and church leader Dr. Eshetu Abate has passed away. He served the Mekane Yesus Seminary in Addis Ababa in 1988-2000 and the Ethiopian Bible Society in 2001-2002. Since 2002 he has lectured at Concordia University in the United States. Eshetu was a humble wise man and a solid theologian and teacher. He helped the church to look beyond manmade borders in times of internal conflicts. He emphasized the new community of all believers based on the uniqueness of our savior Christ. Let us remember his wife Amarech and his children Misikir, Eliezer and Benjamin in our prayers!

Mot kirkelig isolasjon?

Bilde
Nedenfor gjengis en artikkel som jeg hadde på trykk i avisen Dagen, 11. juli i år.
---

Tyngdepunktet for verdenskristendommen er forskjøvet. Majoriteten av kristne befinner seg i det globale sør. Endringen har skjedd gradvis, men har vært spesielt tydelig fra 1970-årene og til i dag. Prosentandelen kristne i verden er stabilt (ca 1/3), men folketallet har steget fra 2 til 6 milliarder det siste århundret. Derfor er det flere kristne i verden nå enn noensinne.

Til tross for kirkevekst i sør dominerer vestens teologer fortsatt teologisk utdanning og forfatterskap. Hvor lenge vil dette vare?


Selv om voksende “misjonskirker” fortsatt har behov for ekstern støtte til bl.a. lederopplæring, er det grunn til å lure på om vestlige læresteder, kirker og misjonsorganisasjoner i det hele tatt vil bli etterspurt om noen år. Mens de voksende dynamiske kirker i sør er overveiende teologisk og etisk konservative, er de de store sentra for utdanning i nord og vest ofte preget av liberal teologi, sekular…

«Søndagsskolens Pelé» takker for seg

Bilde
Per Fedje blir pensjonist fra årsskiftet. Når Per Fedje går over i pensjonistenes rekker, har han mer enn 47 år bak seg som ansatt i Trøndelag Søndagsskolekrets. Kretsstyret markerer anledningen med takkefest på Stjørdal bedehus, søndag 11. desember 2011 kl 1600.

Jeg har ikke anledning til å være med, men da denne hedersmannen har betydd mye også for meg sender jeg han en personlig hilsen til opplesning i møtet.
Den gjengis her:

Illustrasjonsfoto: Per Fedje i aksjon

TAKK!

Kjære Per!

Jeg har et sterkt behov for å sende deg min takk!

Takk for leirene… Hegra, Leksvik, Vanvikan, Bjørgen, Lysøysund, Spongdal, Stadsbygd, Namdalseid, Lensvik, Søvassli… jeg klarer visst ikke å ramse opp alle. Selbu står i et spesielt lys i leirhistorien, både for leirdeltakere, ledere, pårørende og ernæringseksperter!

Takk for lederweekender i «fedre-jord» på onkel Ottars hytte i Kråkmo-grenda. Gode minner!

Takk for dine mange jaktmanøvre på natta! Du jaktet etter ustyrlige smågutter som hadde lurt seg vekk fra de fla…

Mellomsesongen er over

Bilde
Tippeligasesongen er over. For oss RBK-elskere ble dette en mellomsesong. Bronsemedalje er ikke noe en hopper i taket av i en klubb som har tatt 22 seriegull siden 1967 og 5 seriesølv i samme tidsrom. Dette er bronsemedalje nummer 2.

Rosenborg er en klubb som gjennom flere år har vist hva godt lederskap, solide visjoner og godt miljø betyr. I en liten bydel i Trondheim vokste det i løpet av noen tiår frem et lag som ble hele byens og landsdelens stolthet. Rosenborg skulle prege norsk fotball gjennom mange år og vakte oppsikt også i Europa; ikke bare gjennom Champions League-deltakelse i mange år på rad, men også på grunn av oppsiktsvekkende resultater mot europeiske storheter. Rosenborg høstet ikke suksess på grunn av økonomi, men utviklet en god økonomi gjennom gode resultater og bevisst merkevarebygging.

Illustrasjonsfoto: Nils Arne Eggen, en lagbygger av klasse

Nils Arne Eggen var en lagbygger av klasse. Fri for primadonnanykker og i en svært folkelig innpakning presenterte orkdalinge…

Misjonær – jeg?

Bilde
Den allmektige skaper!
Gud er allmektig. Han skapte himmelen og jorden. Mennesket var det ypperste i hans skapning. Alt var godt.

Syndens verden!
Mennesket valgte ulydighet fremfor lydighet. Skapningen gjorde opprør mot skaperen. Syndefallet endret på mye. Mennesket ble etter Adams fall født « uten frykt for Gud, uten tillit til Gud og med begjær » (Confessio Augustana art. II). Pekefingeren ble rettet innover mot meg og mitt. Relasjonen til Gud og medmennesket ble ødelagt. «Denne arvelige sykdom og brist virkelig er synd, som fordømmer og også nå fører med seg den evige død for dem som ikke blir gjenfødt ved dåpen og Den Hellige Ånd, » fortsetter Confessio Augustana i samme artikkel.

Gud har en misjonsplan!
Syndefallet endret imidlertid ikke på Guds ønske om fellesskap. Gud ville vinne det tapte tilbake! Bibelen består av mange små fortellinger. Disse fortellingene er bruddstykker av «den store fortellingen.» Gud bretter ut sin langtidsplan både i detalj og i de store linjer. «Jeg vil gjø…

Gudsfrykt, eller frykt for mennesker?

Bilde
Illustrasjonsfoto.

Av rektor Hans Aage Gravaas, Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Oddvar Berge kommenterer (Dagen 4/10) min artikkel (Dagen 29/9) om innvandring. Jeg strever med å forstå hva Berge egentlig har på hjertet, men vil likevel komme med noen kommentarer.

For det første må jeg – nok engang - gjenta at innvandrere er en uensartet gruppe. De kommer fra alle verdens hjørner, har ulik tro (mange er kristne), har ulik forhistorie og er her av forskjellige grunner. Noen kommer som arbeidsinnvandrere, andre fordi de trenger beskyttelse, eller av andre grunner. Det er samfunnets oppgave å sørge for en god innvandrings- og integreringspolitikk. Her er det rom for ulike oppfatninger. Flere hensyn skal tas. Likevel er det viktig å føre en demokratisk debatt i anstendige former. Dessverre skjemmes debatten av og til av rasistiske, kultursjåvinistiske eller nasjonalromantiske argumenter, eller av upresise eller misvisende beskrivelser av andre menneskers tro og kultur. Om dette i tillegg s…

Sosiale medier

Bilde
Sosiale medier kan sette menneskeheten på inntil nå ukjente prøver.

Enten en er prest eller mor, liten eller stor:
Alt var så mye enklere før:


Stå rustet i møte med utfordringene!

Blinde for alt annet enn problemer?

Bilde
Blinde for alt annet enn problemer?
Av Hans Aage Gravaas,
Rektor ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole

«Et positivt syn på innvandring trenger ikke å gjøre oss blinde for problemene», skriver Tor Dag Kjosavik (VL 19.09) i en kommentar til mitt innlegg (Dagen 13.09 og Vårt Land 14.09). Jeg er enig. Samtidig håper jeg Kjosavik er enig i at det også går an å være blind for alt annet enn problemene, eller for at innvandring også dreier seg om mye mer enn forholdet til islam.

Innvandring er i hovedsak en berikelse. Det er feil at innvandrere per definisjon er mørke, ytterliggående, voldelige eller kriminelle. Mange er europeere. Over halvparten er kristne. De aller fleste innvandrere, også muslimer, er fredelige og gode borgere. Det er ikke rimelig å forvente at det store flertall lovlydige muslimer skal stå til regnskap for hva et lite mindretall foretar seg. Det går an å være blind for det faktum at muslimer til stadighet stigmatiseres som samfunnsfiende nummer en.

Ytringsfrihet og religio…

Vårt møte med en multikulturell virkelighet

Bilde
Av Rektor Hans Aage Gravaas, Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Sommerens terrorangrep rystet et helt folk. Begivenheten har satt dype spor i folkesjelen og inviterer fortsatt til både grundig refleksjon og aktiv handling. På tvers av politiske, livssynsmessige og kulturelle skillelinjer og bredden av
sosiale kategorier oppfordres vi til å være bidragsytere til en nasjonal selvransakelse.

Illustrasjonsfoto: En representant for et multikulturelt samfunn.

Vi oppfordres blant annet til å tenke gjennom våre holdninger til en multikulturell virkelighet. La oss raskt slå fast at dette ikke er en virkelighet vi muligens vil få, men noe vi alt har. Da tenker jeg ikke bare på den virtuelle, teknologibaserte og globale virkelighet som de fleste av oss er en del av, eller den kjensgjerning at vi, også fysisk, til stadighet beveger oss over kultur- og landegrenser. Mulitikulturaliteten kommer først og fremst til uttrykk som konkrete møtepunkter mellom mennesker av ulik opprinnelse i de fleste lokalm…

Semesteråpning med fokus på samfunnsengasjement

Bilde
Illustrasjonsfoto: Semesteråpning ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo


Studenter og ansatte ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole møttes til semesteråpning mandag 15.august. Oslos vararordfører Aud Kvalbein holdt en inspirerende og utfordrende hovedtale om “Kristent samfunnsansvar.” Det var musikkinnslag ved musikkstudent Heidi Synnøve Lien og høgskolelektor Astri Skarpengland, presentasjon av høgskolens ansatte og allsang akkompagnert av høgskolelærer Irene Strøm. Rektor Hans Aage Gravaas hilste studentene med refleksjoner i etterkant av terrorhandlingene i Oslo og på Utøya 22.juli. Institusjonen markerte også hendelsen med ett minutts stillhet.

Rektors hilsen gjengis i sin helhet her.

Rektors hilsen

Sommeren 2011 ble dramatisk. Ikke siden 2.verdenskrig har vi vært scene for begivenheter som til de grader har berørt et helt folk. Grusomhetene den 22.juli har satt dype spor hos oss. Ja, de har fanget verdensvid oppmerksomhet.

Samtidig opplever jeg stor stolthet over å tilhøre …

Ungdom og tro

Bilde
Avisen Dagens lederartikkel av 3.august ligger på pulten. “God utfordring for UL-deltakerne”, lyder overskriften. Artikkelen henviser bl.a. til planlagt debatt på Ung landsmøte (UL) mellom svenske Stefan Gustavson og humanetikeren Lars Gule. Lederen applauderer arrangørens initiativ til et ordskifte mellom en kristen og en ateist og tar dermed avstand fra kritiske røster som omtales på reportasjeplass i avisen.

Jeg er for min del enig i at unge mennesker både bør trenes i å lytte til innvendinger mot kristen tro og til å imøtegå dem. Dagens ungdom møter krevende utfordringer i skolegården og på arbeidsplassen, og en isolasjonslinje er derfor neppe løsningen. Den oppvoksende slekt bør utrustes til å bli frimodige kristne, ja til å være lys og salt - overalt. Derfor er dette et fint initiativ.

Samtidig er det grunn til å spørre om hvilke debatter som er viktigst å ta, når en skal ta dem, hvor ofte en skal ta dem, og hvordan debattene iscenesettes. Jeg kjenner meg rimelig trygg på at S…

Minneord etter tidligere rektor Ommund Lindtjørn

Bilde
Følgende minneord ble lagt ut på FiHs nettsider i dag:En fullstappet Ogna kirke tok farvel med misjonær Ommund Lindtjørn 15. juli. Han ble 92 år gammel.

Odelsgutten Ommund visste hva det ville si å være misjonær, og det preget hans tjeneste. Han tjenestegjorde i tidsrommet 1949-1972 som nybrottsmisjonær, teologisk lærer og tilsynsmann for NLM i Etiopia. Han spilte en viktig strategisk rolle da Mekane Yesus-kirken ble etablert som nasjonal kirkeorganisasjon i 1959. Han så de store linjer og hadde sans for ordentlige arbeidsrammer.

I perioden 1972-1986 var Ommund Lindtjørn rektor ved Fjellhaug Skoler. Tjenesten på Fjellhaug ble en videreføring av misjonærkallet. Noe annet ville han neppe vært tilfreds med. Lindtjørn var ikke bare en dyktig administrator. Han gav mye gjennom undervisning og rådgivning. Han kunne holde grundige prinsippforedrag om viktige teologiske og misjonsstrategiske tema.

Ommund Lindtjørn var en respektert, bestemt og tydelig leder. En visste hvor en hadde han. Han va…

En flott handleopplevelse!

Bilde
Illustrasjonsfoto:jordbær

Det er sommer. Det er kveld. Det er sol ute. Jeg er ute og kjører. Grete ringer. Hun har lyst på jordbær. Gruelig lyst! Det har jeg også, og vi blir enige om at jeg skal kjøpe med meg to kurver hjem.

Men er det mulig å oppdrive gode bær så sent på kvelden? Jeg er litt tvilende, men lover å gjøre et forsøk. Jeg kjører gjennom Grünerløkka, en bydel med et myldrende gateliv og en stor prosent nye nordmenn.

Illustrasjonsfoto: Ung gateselger

På et gatehjørne ser jeg det jeg er ute etter. Jordbær! Jeg vrenger bilen til siden og ser til min store fortvilelse at butikken er stengt. Men bærene står jo fortsatt oppstilt! “Er butikken stengt,” spør jeg en ung, kanskje 13-14 år gammel, gutt som står og spyler fortauet etter dagens arbeid. “Ja, den er stengt,” sier han. “Men hva med jordbærene da,” spør jeg. “Du kan kjøpe dem alle sammen,” sier han. “Det er slutten på dagen, og du kan få alle kurvene for hundre kroner,” sier han. Jeg synes dette høres strålende ut, og slår t…

"Klokkerbønnen"

Bilde
Illustrasjonsfoto: Stranda kirke i Vanvikan, Trøndelag

Som liten gutt ble jeg ofte tatt med til kirke, bedehus og husmøter. Jeg har mange gode minner fra den tiden...

"Klokkerbønnen" ved gudstjenestens begynnelse og slutt var viktige elementer i høymesseliturgien. Ved liturgirevisjonen forsvant dessverre disse flotte bønnene. Som prest i Minnekirken i Chicago mellom 1993-1997 fikk jeg likevel gleden av å høre dem igjen på nytt - hver søndag! Blant norskekolonien i Chicago brukte en Landstads reviderte og gammel liturgi! Det var et høydepunkt for meg hver gang klokkerne Alf Dahl (fra Høle i Rogaland) og Leif Andreassen (fra Hønefoss) leste disse bønnene.

Jeg gjengir disse innholdsmettede bønnene her:

INNGANGSBØNN
Herre! Jeg er kommen ind i dette Dit hellige Hus for
at høre, hvad Du, Gud Fader, min Skaber, Du Herre
Jesus, min Frelser, Du værdige Helligaand, i Liv og
Død min Trøstermand, vil tale til mig. Herre! Oplad
nu saaledes ved din Helligaand for Jesu Kristi Skyld
mit Hj…

Viktig litteratur om internasjonal misjon

Bilde
2010 var misjonskonferansenes år. Fire store internasjonale konferanser ble arrangert som en markering av 100-årsjubileet for Edinburgh 1910. Disse ble arrangert i Tokyo, Edinburgh, Cape Town og Boston.


Et dobbeltnummer av Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap (2011:1-2), utgitt på Tapir Forlag, gir en faglig presentasjon av disse konferansene. Det samme gjør tidsskriftet Innsyn nr.1.2011, utgitt ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

NORME, Norsk Råd for Misjon og Evangelisering, har tatt initiativ til en bok hvor de norske delegatene ved Lausanne-konferansen i Cape Town presenterer viktig informasjon fra denne betydningsfulle konferansen. Boken heter Misjon til forandring og er utgitt på Hermon forlag (jf. www.hermon.no) . Den kan kjøpes på nett eller ved å ringe til forlagets ordrekontor på telefon 63 80 30 99. Redaktører av boken er Rolf Ekenes, Tormod Engelsviken, Knud Jørgensen og Rolf Kjøde.
Boken inneholder også en norsk oversettelse av Cape Town Commitment.

Foto: Misjon til fora…

Skjellsettende høgskoledebatt

Bilde
Følgende artikkel stod på trykk i avisen Dagen, 15.juni og i Vårt Land 20.juni (gjengitt med en annen tittel):

-----
Illustrasjonsfoto: Menighetsfakultetet i Oslo


SKJELLSETTENDE HØGSKOLEDEBATT

Av rektor Hans Aage Gravaas, Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Vårt Land og Dagen har dratt i gang en viktig debatt om ansettelsesvilkår, bekjennelsesgrunnlag og akademisk frihet ved kristne høgskoler og vitenskapelige høgskoler. Debatten har så langt berørt teologiske institusjoner, men er også relevant for andre.

Alle kristne høgskoler har rett til å definere sitt verdigrunnlag. Samfunnet forventer faktisk at disse fremstår som verdimessige eller pedagogiske alternativer til andre høgskoler. En naturlig følge av denne forventningen er retten til å ansette godt kvalifiserte og personlig egnede fagfolk som forplikter seg på høgskolenes verdibasis og profil. Denne forpliktelsen inngås i ansettelsesøyeblikket etter å ha avklart grunnlaget for samarbeid. Den ansattes vilje til forpliktelse bekreftes og d…

Svenska kyrkan svarer Mekane Yesus-kirken

Bilde
På min blogg, 05.06.2011, gjengir jeg et brev (skrevet 24.12.2010) fra Mekane Yesus-kirken (EECMY) i Etiopia til Svenska kyrkan. I dette brevet maner EECMYs president til metanoia (omvendelse) i homofilispørsmålet. Nå etter mer enn et halvt år kommer svenskenes svar. Erkebiskop Wejryds svar er alt annet enn imponerende, ihvertfall hva teologi angår. Jeg gjengir brevet her.
---
Foto: Erkebiskop Anders Wejryd

Uppsala June 7, 2011.

Revd Dr Wakseyoum Idosa
President
Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus
Addis Ababa
Ethiopia

Dear Revd Dr Wakseyoum Idosa,
Greetings in the name of Our Lord Jesus Christ!
First, I would like to thank you for your pastoral letter dated 24th December 2010 on the question of the decisions by the Church of Sweden (CoS) on same-sex relationships. It is in indeed an important letter and we appreciate that it is written in all sincerity and seriousness.

As your letter states, the relationship between the CoS and the Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus (EECMY) is a lon…

Snakk sant!

Bilde
Illustrasjonsfoto: Lyv ikke! Snakk sant!

Torsdag 10.juni var det semesteravslutning for høgskolen.Her kan du lese "grovmanuset" av min hilsen til studentene...

....Det er tid for å ta farvel med Fjellhaug. Enten for en tid, eller for godt.
Hva tar dere med dere når dere reiser herfra?

Jeg vet ikke. Det kan være så mangt. Men jeg har noen viktige sannheter som jeg har behov for å nevne for dere og legge dere på sinne. Kanskje dette er noe dere kan ta med dere hjem? La dette bli en hilsen fra meg.1.Det er uhyre viktig å snakke sant om livet og om seg selv!

Mennesker er ikke alltid flink til akkurat det. De har ikke vært det, og ser ikke ut til å bli det heller. Botox-industrien ser ut til å finne sine paralleller i de fleste segmenter av samfunnet. Også i den kristne menighet. Vi pynter så ofte på virkeligheten! Noen vil bli yngre, slankere, fyldigere, penere og mer strømlinjeformet. Andre vil bli mer effektiv, vennligere og smartere. Problemer, sorger og bekymringer kan tydel…

Mekane Yesus maner Svenska Kyrkan til omvendelse i homofilispørsmålet

Bilde
På selveste julaften (2010) sender Rev. Dr. Wakseyoum Idosa, Mekane Yesus-kirkens president, et brev til Svenska kyrkan med et klart budskap. Tiden for vestlig paternalisme er over. En teologisk bevisst etiopisk kirkeleder maner sin svenske samarbeidspartner til omvendelse. Brevet gjengis her...

---


Foto: Rev. Dr. Wakseyoum Idosa, EECMY President

Arch Bishop Aders Wejerd
Church of Sweden
Uppsala, Sweden

December 24, 2010

Re: Calling on the Church of Sweden to reconsider its decision pertaining to the rite of blessing an ordaining of registered homosexual partnerships.”


Dear Arch Bishop Wejerd,

Greetings to you in the name of the incarnate our Lord Jesus Christ!

First of all, we would like to begin with expressing our indebtedness and high gratitude to the Church of Sweden, (CoS) recalling some memorable facts of history. In this regard, the sacrificial contribution of pioneer missionaries like Dr Eric Sodstrom who had played a significant role in accompanying Onesimus Nesib, an indigenous leade…