Innlegg

Viser innlegg fra februar, 2011

FiH deltar i utredningsprosess

Bilde
Kollega Torleif Belck Olsen la ut følgende intervju med meg i dag på FiHs nettside:
http://fih.fjellhaug.no/

Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FiH) ønsker nå å ta del i samarbeidssamtaler med Norsk Lærerakademi, Mediehøgskolen Gimlekollen og Høgskolen i Staffeldtsgate. Dette ble vedtatt i FiHs styre 18.februar.

Vi spør rektor Hans Aage Gravaas hva dette betyr. – FiH har nå sendt en forespørsel til de tre høgskolenes eiere og styrer hvor vi ber om å få være med i en utredningsprosess som disse tre alt har påbegynt for å vurdere hvorvidt det er grunnlag for et utvidet samarbeid eller en fusjon, sier rektor.

Betyr dette at Fjellhaug har gitt opp tanken om å drive en selvstendig høgskole? – Nei, det gjør egentlig ikke det, sier Gravaas, og understreker at styret på det nåværende tidspunkt ikke er beredt til å konkludere på hvorvidt en fusjon med de nevnte institusjoner er ønskelig eller hensiktsmessig. – Vi ber om å få delta i en åpen utredningsprosess hvor ingen konklusjoner er trukket på f…

Lys og salt - overalt

Bilde
“Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan kan det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen! (Matt 5,13-16)

Vi lever i et uoversiktlig samfunn. Ulike religioner og ideologier kjemper om vår oppmerksomhet. Kristendommens særstilling og sentrale plass i samfunnet er svekket. Kristendomsfaget er fjernet fra skolen. Det sekulære livssynet vinner fram. Alt skal liksom være nøytralt. Men er det slik? Gudstroen presses ut av de offentlige fellesarenaer. Den oppleves som plagsom og strider mot Kardemomme-loven: “Man skal ikke plage andre. Man skal være grei og snill. Og for øvrig kan man gjøre hva ma…

Vismennene fant Jesus

Bilde
Nedenfor gjengis en preken som jeg holdt på Kristi åpenbaringsdag, 4.1.2009, i Misjonssalen i Oslo.
----

Vismennene fant Jesus

Juleevangeliet er nettopp blitt lest i kirker, bedehus og forsamlingshus over hele landet. Budskapet er blitt brettet ut! Jesusbarnet kom som verdens frelser!Jesus kom. Samtidig kommer han. Han fortsetter med å komme! Han kommer til oss nå i denne stund! Det har han sagt oss. Det har han lovt oss. Og Han holder ord. Han er kommet til Misjonssalen akkurat nå! Han er alltid tilstede hvor mennesker samles omkring Ord og sakrament. Du skal også få lov til å møte ham hver dag i det nye året – om du vil. Han kommer til deg! Han ønsker å være tilstede i livet ditt. Har du rom for ham i ditt herberge? Er det plass for han? Og hvilken plass?

Er han din frelser, skal du slippe å bekymre deg for at han en dag kommer for siste gang, for å dømme levende og døde. Ingen av oss vet hvor lenge vi får leve, om hva som kommer først, vår død eller hans gjenkomst. Men en ting skal du …