FiH deltar i utredningsprosessKollega Torleif Belck Olsen la ut følgende intervju med meg i dag på FiHs nettside:
http://fih.fjellhaug.no/

Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FiH) ønsker nå å ta del i samarbeidssamtaler med Norsk Lærerakademi, Mediehøgskolen Gimlekollen og Høgskolen i Staffeldtsgate. Dette ble vedtatt i FiHs styre 18.februar.

Vi spør rektor Hans Aage Gravaas hva dette betyr. – FiH har nå sendt en forespørsel til de tre høgskolenes eiere og styrer hvor vi ber om å få være med i en utredningsprosess som disse tre alt har påbegynt for å vurdere hvorvidt det er grunnlag for et utvidet samarbeid eller en fusjon, sier rektor.

Betyr dette at Fjellhaug har gitt opp tanken om å drive en selvstendig høgskole? – Nei, det gjør egentlig ikke det, sier Gravaas, og understreker at styret på det nåværende tidspunkt ikke er beredt til å konkludere på hvorvidt en fusjon med de nevnte institusjoner er ønskelig eller hensiktsmessig. – Vi ber om å få delta i en åpen utredningsprosess hvor ingen konklusjoner er trukket på forhånd, forklarer han.

Hva vil denne prosessen føre til? –Når denne prosessen er sluttført, vil FiHs styre og eier vurdere en eventuell fusjon med disse institusjonene opp mot andre alternativer; enten en videreutvikling av et fremtidsrettet selvstendig Fjellhaug eller et samarbeid med konkrete enkeltinstitusjoner, sier Gravaas, og understreker at styret uansett utfall forutsetter at eierorganisasjonens hovedstyre står fast ved tidligere vedtak om fortsatt høgskoledrift på Fjellhaug.

Er det økonomiske utfordringer som nå får institusjonen til å gå inn i disse forhandlingene? – Vi skal ikke legge skjul på at økonomien er anstrengt for svært mange private høgskoler, også oss på Fjellhaug. Samtidig er det eventuelle strategiske gevinster som betyr mest for oss, fremholder Gravaas. – Vi vil vurdere om våre planer får bedre gjennomslagskraft ved å arbeide sammen med andre eller om vi fortsatt bør arbeide videre på egen hånd, sier han og legger til at Fjellhaug også har kommet langt med samtaler med andre samarbeidspartnere i Norden. Rektor føyer til at han opplever at Fjellhaug er inne i et godt driv for tiden og at en nå ser aktivt etter ulike muligheter til å utvikle seg ytterligere.

Hvor viktig er denne saken for eierorganisasjonen, NLM?
-Fjellhaug er svært viktig for NLM, sier Gravaas.
–Fjellhaug har siden oppstarten på Framnes i Hardanger i 1898, og siden vi flyttet til Oslo i 1913/1914, hatt en særstilling i NLM med tanke på utdannelse av misjonærer og annen kompetanse som organisasjonen har hatt bruk for, sier rektor. Han forteller at denne særstillingen ble bekreftet av eierorganisasjonen ved revisjonen av institusjonens vedtekter nå i høst. – Fjellhaugs tydelige teologiske profil og sterke ytremisjonsfokus har betydd mye for utviklingen av Misjonssambandets identitet og sterke posisjon i norsk og internasjonalt kristenliv. Fjellhaugs rolle kan knapt overdrives i så måte, fortsetter rektor.

Hva vil du legge vekt på i samtalene med de andre institusjonene? –Nå får vi ta ting i tur og orden. Jeg vil ikke forskuttere noe som helst. For meg personlig vil overordnet strategisk visjon, teologisk profil og faglig kvalitet være helt avgjørende. Relasjonen til eierne og høgskolenes respons på aktuelle utfordringer i misjon, kirke, skole og samfunn likeså. Når alt dette er sagt kommer vi selvsagt ikke utenom tema som økonomisk bærekraft, ressursutnyttelse, administrativ infrastruktur og lokalisering, fortsetter Gravaas.

Hva skjer nå?
-Først må vi jo få tilbakemelding på om de andre vil snakke med oss, sier Gravaas og ler. – Vel, vi har vel allerede fått de første signaler om at de vil det og at de ønsker oss velkommen. Jeg tror at vi i løpet av april måned må kunne rapportere tilbake til styrer og eiere om dette er noe å gå videre på
og om det er grunnlag for reelle forhandlinger, avslutter han.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen