Innlegg

Viser innlegg fra mai, 2011

- Et tydelig alternativ

Bilde
Bladet Utsyn publiserer denne uka følgende intervju med meg.
------

- Kristne høgskoler skal framstå som verdimessige og pedagogiske alternativ, sier rektor Hans Aage Gravaas, som her kommenterer noen spørsmål rundt forskningsarbeidet ved Fjellhaug Internasjonale Høgkole.

PER OVE AARSETH
Etter flere debatter om akademisk frihet for forskere ved kristne institusjoner har Utsyn spurt rektor Hans Aage Gravaas om det fins noen definert plattform for forskningen ved Fjellhaug Internasjonale Høgkole.
- Ja, vi arbeider med et måldokument som skal redegjøre for vårt forsknings- og utviklingsarbeid. Vi sikter ikke mot ensretting, men vil si noe om institusjonelle prioriteringsområder og om rammer for forskningsarbeidet.

Forskning og forankring
- Hva er forholdet mellom Fjellhaugs formål og konfesjonelle forankring på den ene siden og forskerens akademiske frihet på den andre?
- Alle høgskoler har rett til å definere sitt verdigrunnlag. Samfunnet forventer faktisk av kristne private høgskoler at de f…

"Your vision is too small!"

Bilde
En av mine gode amerikanske kontakter, Jerry Twombly, har hjulpet mange organisasjoner, kirker og bedrifter med relasjonsbygging, strategiutvikling og fundraising. Jeg har hatt stort utbytte av å lytte til denne kloke mannen ved flere anledninger.
Foto: Jerry Twombly

En av de mest sjokkerende beskjeder han ofte gir til sine ivrige tilhørere, som ofte sitter i krevende lederroller, er følgende: "Your vision is too small!"

Jeg har reflektert litt over dette. Er det ikke ofte slik at svake ledere ofte mangler visjoner, har uklare visjoner, eller for små visjoner? Fører ikke de alt for små visjonene til litt for mye vedlikeholdsarbeid, alt for mye famling, total mangel på dristighet og målrettethet, og alt for lite begeistring?

Jeg deler følgende kommentar fra Jerry Twombly:

----
Your Vision is Too Small

I've been privileged to sit with many boards as they discuss plans for the future.

They begin by talking about building new facilities, expanding programs, and developing a greate…

Kristen misjon i et nytt landskap

Bilde
Endringen i verdensmisjonen siden Edinburgh-konferansen i 1910 er dramatisk. Delegatene ved Lausanne III i Cape Town møtte en virkelighet som var svært forskjellig fra den våre forfedre møtte i Skottland for hundre år siden.

Vi ble utfordret til å reflektere over den kristne kirkes identitet og oppdrag i vår tid og til å gjennomtenke status for kristendommens utbredelse på nytt: Hvordan skal vi som engang tilhørte kristendommens geografiske tyngdepunkt, forholde oss til det nye tyngdepunkt? Hva kan vi lære av kirkene i sør? I hvilken grad og på hvilken måte bør vi samarbeide med dem? Vi vil i denne korte artikkelen se litt nærmere på noen av disse utfordringene.

En endret verden
Perioden mellom Edinburgh 1910 og Cape Town 2010 var et århundre med store forandringer innenfor det politiske, religiøse og kirkelige landskap (Gravaas 2011, Yeh 2010, Johnson& Ross 2010). Disse kan oppsummeres slik:

Vi har opplevd to verdenskriger, Holocaust, kriger i Korea- og Vietnam, den såkalt kalde…

Svakt lederskap - i motsetning til det sterke

Bilde
Illustrasjonsfoto: Svakt lederskap

Svakt lederskap er farlig. Svake ledere kan svekke eller ødelegge enhver bedrift og organisasjon, enten det er snakk om offentlig eller privat sektor. De svekker profil og samhold. De bidrar til at bedriften ikke oppnår sine potensielle mål og utnytter sine iboende ressurser.

Ulike lederutviklingstiltak kan iverksettes. Noen ganger kan svake ledere hjelpes til å bli bedre ledere. Andre ganger kan sammensetning av et sterkt lederteam rundt lederen bidra til å redusere topplederens mangler. Men er dette lederteamet like svakt, eller uproporsjonalt sterkt, blir vondt fort verre.

Rammene for ledelse kan endres slik at skadene reduseres. Det finnes likevel situasjoner hvor alt dette er umulig, fordi lederne er og forblir svake. Kort sagt: De går i alt for store sko. De er ikke kompetente, eller har ikke de personlige forutsetninger som skal til for å utøve godt lederskap. Er dette lederens skyld? Både ja og nei. Mangler lederne et minimum av selvinnsikt, er…

Skyhøye ambisjoner for Fjellhaug

Bilde
Avisen Dagen publiserte følgende oppslag med meg 16.mai 2011. Oppslaget er basert på et intervju som journalist Odd Borgestrand hadde med meg i forbindelse med et ekstranummer om Fjellhaug som ble lagt ved misjonsbladet Utsyn.
----

Fjellhaug Internasjonale Høgskole vil firedoble antall studenter innen 2020.

Av Tore Hjalmar Sævik

– Tenk større eller legg ned!
Det er det dramatiske valget rektor Hans Aage Gravaas ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole stiller Misjonssambandets ledelse overfor. I et innstikk som kommer i Utsyn denne uken, lanserer han dristige visjoner for den tradisjonsrike misjonshøgskolen.

Gravaas bedyrer at han ikke feller en tåre over at Fjellhaug Internasjonale Høgskole er ute av fusjonssamtalene mellom NLA Høgskolen i Bergen, Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand og Høgskolen i Staffeldtsgate i Oslo.
– Vi vil gjerne samarbeide, men poenget er at vi ved en slik fusjon bare ville blitt en del av NLAs snevrere lærerutdanningsfokus, og ikke en helt ny institusjon med en f…