Snakk sant!

Illustrasjonsfoto: Lyv ikke! Snakk sant!

Torsdag 10.juni var det semesteravslutning for høgskolen.Her kan du lese "grovmanuset" av min hilsen til studentene...

....Det er tid for å ta farvel med Fjellhaug. Enten for en tid, eller for godt.
Hva tar dere med dere når dere reiser herfra?

Jeg vet ikke. Det kan være så mangt. Men jeg har noen viktige sannheter som jeg har behov for å nevne for dere og legge dere på sinne. Kanskje dette er noe dere kan ta med dere hjem? La dette bli en hilsen fra meg.1.Det er uhyre viktig å snakke sant om livet og om seg selv!

Mennesker er ikke alltid flink til akkurat det. De har ikke vært det, og ser ikke ut til å bli det heller. Botox-industrien ser ut til å finne sine paralleller i de fleste segmenter av samfunnet. Også i den kristne menighet. Vi pynter så ofte på virkeligheten! Noen vil bli yngre, slankere, fyldigere, penere og mer strømlinjeformet. Andre vil bli mer effektiv, vennligere og smartere. Problemer, sorger og bekymringer kan tydeligvis overvinnes, reduseres eller fjernes av sosialdemokratiets krykker, penger, terapeuter, eksperter og lykke-filosofer.
Er dette å snakke sant om livet? Nei! Mye kan løses ved økt menneskelig innsikt og menneskelige bidrag. Men smerter, sykdom, død, savn og fortvilelse kan ikke knipses vekk. Også det uforutsatte hører med til livets realiteter. Vi har ikke kontroll på alt! La oss innrømme dette! Verken sorgen, gleden eller livets mening er et menneskelig produkt.

Snakker du sant om livet, gir du rom for både potensiell glede og potensiell smerte! Gled deg over din glede! Det er lov å glede seg! Men vær også i stand til å gi uttrykk for din sorg og smerte! Kall løgnen for løgn! Kall sannheten for sanhet! Snakk sant om livet! Snakk sant om deg selv! Snakk sant om dine gaver og ressurser! Det er ikke kristelig å forakte sine gaver og talenter! Men snakk også sant om dine begrensninger! Vi lykkes ikke med alt!

Snakk også sant om dine synder! Gud forteller oss i sitt Ord sannheten om oss selv. Han snakker om saker vi ikke alltid er klar over eller ser dybden i. Vi er syndere som trenger Guds frelse! Også dette er en viktig side ved dette å snakke sant om livet. Like lite som ubetalte regninger forsvinner ved et at du legger dem i kommodeskuffen, like lite kan hele sannheten om deg selv settes til side!

Jo lenger vi lever, jo større forutsetninger har en for å forstå seg på livet. Den som har slått hodet i asfalten førti ganger, vet hvordan det kommer til å kjennes den førtiførste gangen!


2.Det er uhyre viktig å snakke sant om Gud!

En høgskole med teologiske studier skulle ha store forutsetninger for dette. Er ikke lærebevisstheten stor på Fjellhaug? Helt sikkert. Men kunnskap om Gud må kobles til en kjennskap til Gud. Bibelen forteller oss hvem han er og hvordan han handler i menneskers liv. Vi vet selv hvordan vi har opplevd dette i våre egne liv. Vi som tilhører han, kjenner han. Samtid lar Gud lar seg utforske… enda mer! Vi kan vite enda mer om Gud.. om vi utforsker han i Ordet… og om vi lever med ham.

Det finnes mange menneskelagede bilder av Gud. Disse må i vokte oss for. Mennesker som ikke har satt seg inn i kristendommens budskap elsker å skape karikaturer av Gud og Jesus. Folk som aldri har fått glede seg over Guds nådes evangelium, har mange oppfatninger av Gud. Disse vil de løfte opp og fram, både titt og ofte. Men vet de hva de snakker om? Nei, jeg tror ikke det!

I vår iver i å tilbakevise disse karikaturene av Gud kan vi bli både sinte, frustrerte og oppgitte. Men Gud har vist oss en annen vei. “Kom og se,” sier han til Tomas. “Kom og se selv!” Vi utfordres til å trenge inn i Skriftene og i ydmykhet tegne et bilde av Gud som samsvarer med det Skriften reflekterer.

Dette er ikke enkelt. Det var ikke enkelt på Jesu tid heller. Problemet var at en ofte ble så opphengt i en side ved Han at en glemte andre sider. Paulus oppsummerer likevel sitt oppdrag slik i Titus kap. 1: “Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi apostel – utsendt for å føre Guds utvalgte til tro og til erkjennelse av den sannhet som gir gudsfrykt og håp om evig liv. Dette livet har Gud, som ikke kan lyve, gitt løfte om fra evighet av, og da tiden var inne, åpenbarte han sitt ord i det budskapet som er betrodd meg etter befaling fra Gud, vår frelser.”

Vi må snakke sant om Gud. Han som ikke kan lyve. Denne Gud, himmelen og jordens skaper, verdens frelser og vår Herre, åpenbarer seg for oss i Bibelen. Ta deg derfor tid til å lese om Ham. Da vil du også kunne snakke sant om Ham!

3.Det er uhyre viktig å snakke sant om andre!
Livet gir rom for mange livserfaringer. Livet lar oss også møte ulike virkelighetsoppfatninger, livsforståelser og verdivurderinger. Dette er en virkelighet som vi må være forberedt på når vi skal ut på den store samfunnsarenaen, enten du skal reise til Afrika som misjonær, bli lærer i Oslo, eller som fagperson i en hvilken som helst sammenheng.

På Fjellhaug er vi opptatt av at vi skal møte andre verdioppfatninger med et lyttende sinn, også dem vi ikke er enige med. Vi skal forstå andre, slik at vi kan omtale dem rett. Når vi presenterer andres synspunkter, vil vi også presentere andres oppfatninger på en slik måte at disse “andre” selv kan kjenne seg igjen i dem og ikke slik at vi kun oppnår at vi selv tar oss godt ut. Vi må snakke sant! Vi må snakke sant – også om andre!

Sannheten kan i noen tilfelle være komplementerende eller utfyllende. Det enkelte av oss bidrar med, kan utfylles av andres bidrag. Noen ganger vil ulike oppfatninger av sannheten gjensidig utelukke hverandre. Noe er sant og noe er usant! Men også i slike tilfelle er det viktig å snakke sant om hva vi er uenige om. Som kristne mener i at muslimenes gudsbegrep står i strid med vårt kristne gudsbegrep, og at det derfor er usant. Men vi må aldri tillegge muslimene synspunkter som de selv ikke kan stå inne for. Vi skal snakke sant om andre!


4.Det er uhyre viktig å snakke sant om hverandre!

Innenfor en vennekrets, en familie, eller et kristent felleskap har en gjerne bånd som binder enkeltmennesker tettere sammen enn en hva tilfelle er med andre mennesker. Også i slike tette fellesskap er det viktig å snakke sant! Det er viktig å vedkjenne seg den enkeltes erfaringer. Dersom det er noen som alltid har definisjonsmakten, vil andre oppleve fellesskapet som klamt, tett og livstruende.

I møte med vår familie, vennekrets og vår menighet må vi våge å snakke sant om hverandre. Noen erfaringer har vi til felles med andre, andre er vi alene om å ha.
Hvilke følger har dette for den kristne menighet? Våger vi å møte dem som kanskje har gått litt andre stier enn oss og som kommer inn i menigheten på en litt annerledes måte enn oss? Våger vi å møte dem som har noen sår og skrammer på kroppen? Eller etablerer vi og opprettholder i en kristelig botox-industri hvor alt er greit? Eller hvor alt er sant? Nei, la oss snakke sant om hverandre! Skal i få dette til, må vi lytte til andre når de presenterer sannheten om seg selv og sitt liv!
---
Fjellhaug er en spennende arbeidsplass. Som rektor er det mange oppgaver å ivareta. Det aller kjekkeste med arbeidet mitt er møtene med enkeltpersoner. Samtalene har vært aller best når jeg har opplevd at det går an å snakke sant om livet og oss selv, når det går an å snakke sant om Gud, og når det går an å snakke sant om andre og om hverandre. Lykke til på ferden videre! God sommer!

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen