Innlegg

Viser innlegg fra juli, 2011

Minneord etter tidligere rektor Ommund Lindtjørn

Bilde
Følgende minneord ble lagt ut på FiHs nettsider i dag:En fullstappet Ogna kirke tok farvel med misjonær Ommund Lindtjørn 15. juli. Han ble 92 år gammel.

Odelsgutten Ommund visste hva det ville si å være misjonær, og det preget hans tjeneste. Han tjenestegjorde i tidsrommet 1949-1972 som nybrottsmisjonær, teologisk lærer og tilsynsmann for NLM i Etiopia. Han spilte en viktig strategisk rolle da Mekane Yesus-kirken ble etablert som nasjonal kirkeorganisasjon i 1959. Han så de store linjer og hadde sans for ordentlige arbeidsrammer.

I perioden 1972-1986 var Ommund Lindtjørn rektor ved Fjellhaug Skoler. Tjenesten på Fjellhaug ble en videreføring av misjonærkallet. Noe annet ville han neppe vært tilfreds med. Lindtjørn var ikke bare en dyktig administrator. Han gav mye gjennom undervisning og rådgivning. Han kunne holde grundige prinsippforedrag om viktige teologiske og misjonsstrategiske tema.

Ommund Lindtjørn var en respektert, bestemt og tydelig leder. En visste hvor en hadde han. Han va…

En flott handleopplevelse!

Bilde
Illustrasjonsfoto:jordbær

Det er sommer. Det er kveld. Det er sol ute. Jeg er ute og kjører. Grete ringer. Hun har lyst på jordbær. Gruelig lyst! Det har jeg også, og vi blir enige om at jeg skal kjøpe med meg to kurver hjem.

Men er det mulig å oppdrive gode bær så sent på kvelden? Jeg er litt tvilende, men lover å gjøre et forsøk. Jeg kjører gjennom Grünerløkka, en bydel med et myldrende gateliv og en stor prosent nye nordmenn.

Illustrasjonsfoto: Ung gateselger

På et gatehjørne ser jeg det jeg er ute etter. Jordbær! Jeg vrenger bilen til siden og ser til min store fortvilelse at butikken er stengt. Men bærene står jo fortsatt oppstilt! “Er butikken stengt,” spør jeg en ung, kanskje 13-14 år gammel, gutt som står og spyler fortauet etter dagens arbeid. “Ja, den er stengt,” sier han. “Men hva med jordbærene da,” spør jeg. “Du kan kjøpe dem alle sammen,” sier han. “Det er slutten på dagen, og du kan få alle kurvene for hundre kroner,” sier han. Jeg synes dette høres strålende ut, og slår t…

"Klokkerbønnen"

Bilde
Illustrasjonsfoto: Stranda kirke i Vanvikan, Trøndelag

Som liten gutt ble jeg ofte tatt med til kirke, bedehus og husmøter. Jeg har mange gode minner fra den tiden...

"Klokkerbønnen" ved gudstjenestens begynnelse og slutt var viktige elementer i høymesseliturgien. Ved liturgirevisjonen forsvant dessverre disse flotte bønnene. Som prest i Minnekirken i Chicago mellom 1993-1997 fikk jeg likevel gleden av å høre dem igjen på nytt - hver søndag! Blant norskekolonien i Chicago brukte en Landstads reviderte og gammel liturgi! Det var et høydepunkt for meg hver gang klokkerne Alf Dahl (fra Høle i Rogaland) og Leif Andreassen (fra Hønefoss) leste disse bønnene.

Jeg gjengir disse innholdsmettede bønnene her:

INNGANGSBØNN
Herre! Jeg er kommen ind i dette Dit hellige Hus for
at høre, hvad Du, Gud Fader, min Skaber, Du Herre
Jesus, min Frelser, Du værdige Helligaand, i Liv og
Død min Trøstermand, vil tale til mig. Herre! Oplad
nu saaledes ved din Helligaand for Jesu Kristi Skyld
mit Hj…

Viktig litteratur om internasjonal misjon

Bilde
2010 var misjonskonferansenes år. Fire store internasjonale konferanser ble arrangert som en markering av 100-årsjubileet for Edinburgh 1910. Disse ble arrangert i Tokyo, Edinburgh, Cape Town og Boston.


Et dobbeltnummer av Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap (2011:1-2), utgitt på Tapir Forlag, gir en faglig presentasjon av disse konferansene. Det samme gjør tidsskriftet Innsyn nr.1.2011, utgitt ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

NORME, Norsk Råd for Misjon og Evangelisering, har tatt initiativ til en bok hvor de norske delegatene ved Lausanne-konferansen i Cape Town presenterer viktig informasjon fra denne betydningsfulle konferansen. Boken heter Misjon til forandring og er utgitt på Hermon forlag (jf. www.hermon.no) . Den kan kjøpes på nett eller ved å ringe til forlagets ordrekontor på telefon 63 80 30 99. Redaktører av boken er Rolf Ekenes, Tormod Engelsviken, Knud Jørgensen og Rolf Kjøde.
Boken inneholder også en norsk oversettelse av Cape Town Commitment.

Foto: Misjon til fora…