Viktig litteratur om internasjonal misjon

2010 var misjonskonferansenes år. Fire store internasjonale konferanser ble arrangert som en markering av 100-årsjubileet for Edinburgh 1910. Disse ble arrangert i Tokyo, Edinburgh, Cape Town og Boston.


Et dobbeltnummer av Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap (2011:1-2), utgitt på Tapir Forlag, gir en faglig presentasjon av disse konferansene. Det samme gjør tidsskriftet Innsyn nr.1.2011, utgitt ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

NORME, Norsk Råd for Misjon og Evangelisering, har tatt initiativ til en bok hvor de norske delegatene ved Lausanne-konferansen i Cape Town presenterer viktig informasjon fra denne betydningsfulle konferansen. Boken heter Misjon til forandring og er utgitt på Hermon forlag (jf. www.hermon.no) . Den kan kjøpes på nett eller ved å ringe til forlagets ordrekontor på telefon 63 80 30 99. Redaktører av boken er Rolf Ekenes, Tormod Engelsviken, Knud Jørgensen og Rolf Kjøde.
Boken inneholder også en norsk oversettelse av Cape Town Commitment.

Foto: Misjon til forandring. Bok med norske bidrag fra Lausanne III i Cape Town.

Foto: The Church Going Glocal: Mission and Globali-sation. Ny bok med artikler fra Fjell-
haug 2010 Sym-
posium


Bidragene ved Fjellhaug Symposium 2010, i regi av Fjellhaug Internasjonale Høgskole og Egedeinstituttet, er også kommet ut som bok. Den heter The Church Going Glocal: Mission and Globalisation og er utgitt på Regnum Forlag som 5.bind i Regnum Edinburgh 2010 Series. Redaktører for boken er Tormod Engelsviken, Erling Lundeby og Dagfinn Solheim. Boken kan kjøpes på Amazon.com, men det er også mulig å kjøpe den for en noe rimeligere penge ved å henvende seg til Fjellhaug.

Undertegnede bidrar med artikler i alle de fire nevnte publikasjonene.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen