Innlegg

Viser innlegg fra august, 2011

Semesteråpning med fokus på samfunnsengasjement

Bilde
Illustrasjonsfoto: Semesteråpning ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo


Studenter og ansatte ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole møttes til semesteråpning mandag 15.august. Oslos vararordfører Aud Kvalbein holdt en inspirerende og utfordrende hovedtale om “Kristent samfunnsansvar.” Det var musikkinnslag ved musikkstudent Heidi Synnøve Lien og høgskolelektor Astri Skarpengland, presentasjon av høgskolens ansatte og allsang akkompagnert av høgskolelærer Irene Strøm. Rektor Hans Aage Gravaas hilste studentene med refleksjoner i etterkant av terrorhandlingene i Oslo og på Utøya 22.juli. Institusjonen markerte også hendelsen med ett minutts stillhet.

Rektors hilsen gjengis i sin helhet her.

Rektors hilsen

Sommeren 2011 ble dramatisk. Ikke siden 2.verdenskrig har vi vært scene for begivenheter som til de grader har berørt et helt folk. Grusomhetene den 22.juli har satt dype spor hos oss. Ja, de har fanget verdensvid oppmerksomhet.

Samtidig opplever jeg stor stolthet over å tilhøre …

Ungdom og tro

Bilde
Avisen Dagens lederartikkel av 3.august ligger på pulten. “God utfordring for UL-deltakerne”, lyder overskriften. Artikkelen henviser bl.a. til planlagt debatt på Ung landsmøte (UL) mellom svenske Stefan Gustavson og humanetikeren Lars Gule. Lederen applauderer arrangørens initiativ til et ordskifte mellom en kristen og en ateist og tar dermed avstand fra kritiske røster som omtales på reportasjeplass i avisen.

Jeg er for min del enig i at unge mennesker både bør trenes i å lytte til innvendinger mot kristen tro og til å imøtegå dem. Dagens ungdom møter krevende utfordringer i skolegården og på arbeidsplassen, og en isolasjonslinje er derfor neppe løsningen. Den oppvoksende slekt bør utrustes til å bli frimodige kristne, ja til å være lys og salt - overalt. Derfor er dette et fint initiativ.

Samtidig er det grunn til å spørre om hvilke debatter som er viktigst å ta, når en skal ta dem, hvor ofte en skal ta dem, og hvordan debattene iscenesettes. Jeg kjenner meg rimelig trygg på at S…