Innlegg

Viser innlegg fra september, 2011

Blinde for alt annet enn problemer?

Bilde
Blinde for alt annet enn problemer?
Av Hans Aage Gravaas,
Rektor ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole

«Et positivt syn på innvandring trenger ikke å gjøre oss blinde for problemene», skriver Tor Dag Kjosavik (VL 19.09) i en kommentar til mitt innlegg (Dagen 13.09 og Vårt Land 14.09). Jeg er enig. Samtidig håper jeg Kjosavik er enig i at det også går an å være blind for alt annet enn problemene, eller for at innvandring også dreier seg om mye mer enn forholdet til islam.

Innvandring er i hovedsak en berikelse. Det er feil at innvandrere per definisjon er mørke, ytterliggående, voldelige eller kriminelle. Mange er europeere. Over halvparten er kristne. De aller fleste innvandrere, også muslimer, er fredelige og gode borgere. Det er ikke rimelig å forvente at det store flertall lovlydige muslimer skal stå til regnskap for hva et lite mindretall foretar seg. Det går an å være blind for det faktum at muslimer til stadighet stigmatiseres som samfunnsfiende nummer en.

Ytringsfrihet og religio…

Vårt møte med en multikulturell virkelighet

Bilde
Av Rektor Hans Aage Gravaas, Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Sommerens terrorangrep rystet et helt folk. Begivenheten har satt dype spor i folkesjelen og inviterer fortsatt til både grundig refleksjon og aktiv handling. På tvers av politiske, livssynsmessige og kulturelle skillelinjer og bredden av
sosiale kategorier oppfordres vi til å være bidragsytere til en nasjonal selvransakelse.

Illustrasjonsfoto: En representant for et multikulturelt samfunn.

Vi oppfordres blant annet til å tenke gjennom våre holdninger til en multikulturell virkelighet. La oss raskt slå fast at dette ikke er en virkelighet vi muligens vil få, men noe vi alt har. Da tenker jeg ikke bare på den virtuelle, teknologibaserte og globale virkelighet som de fleste av oss er en del av, eller den kjensgjerning at vi, også fysisk, til stadighet beveger oss over kultur- og landegrenser. Mulitikulturaliteten kommer først og fremst til uttrykk som konkrete møtepunkter mellom mennesker av ulik opprinnelse i de fleste lokalm…