Innlegg

Viser innlegg fra oktober, 2011

Gudsfrykt, eller frykt for mennesker?

Bilde
Illustrasjonsfoto.

Av rektor Hans Aage Gravaas, Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Oddvar Berge kommenterer (Dagen 4/10) min artikkel (Dagen 29/9) om innvandring. Jeg strever med å forstå hva Berge egentlig har på hjertet, men vil likevel komme med noen kommentarer.

For det første må jeg – nok engang - gjenta at innvandrere er en uensartet gruppe. De kommer fra alle verdens hjørner, har ulik tro (mange er kristne), har ulik forhistorie og er her av forskjellige grunner. Noen kommer som arbeidsinnvandrere, andre fordi de trenger beskyttelse, eller av andre grunner. Det er samfunnets oppgave å sørge for en god innvandrings- og integreringspolitikk. Her er det rom for ulike oppfatninger. Flere hensyn skal tas. Likevel er det viktig å føre en demokratisk debatt i anstendige former. Dessverre skjemmes debatten av og til av rasistiske, kultursjåvinistiske eller nasjonalromantiske argumenter, eller av upresise eller misvisende beskrivelser av andre menneskers tro og kultur. Om dette i tillegg s…

Sosiale medier

Bilde
Sosiale medier kan sette menneskeheten på inntil nå ukjente prøver.

Enten en er prest eller mor, liten eller stor:
Alt var så mye enklere før:


Stå rustet i møte med utfordringene!