Innlegg

Viser innlegg fra november, 2011

Misjonær – jeg?

Bilde
Den allmektige skaper!
Gud er allmektig. Han skapte himmelen og jorden. Mennesket var det ypperste i hans skapning. Alt var godt.

Syndens verden!
Mennesket valgte ulydighet fremfor lydighet. Skapningen gjorde opprør mot skaperen. Syndefallet endret på mye. Mennesket ble etter Adams fall født « uten frykt for Gud, uten tillit til Gud og med begjær » (Confessio Augustana art. II). Pekefingeren ble rettet innover mot meg og mitt. Relasjonen til Gud og medmennesket ble ødelagt. «Denne arvelige sykdom og brist virkelig er synd, som fordømmer og også nå fører med seg den evige død for dem som ikke blir gjenfødt ved dåpen og Den Hellige Ånd, » fortsetter Confessio Augustana i samme artikkel.

Gud har en misjonsplan!
Syndefallet endret imidlertid ikke på Guds ønske om fellesskap. Gud ville vinne det tapte tilbake! Bibelen består av mange små fortellinger. Disse fortellingene er bruddstykker av «den store fortellingen.» Gud bretter ut sin langtidsplan både i detalj og i de store linjer. «Jeg vil gjø…