Misjonær – jeg?


Den allmektige skaper!
Gud er allmektig. Han skapte himmelen og jorden. Mennesket var det ypperste i hans skapning. Alt var godt.

Syndens verden!
Mennesket valgte ulydighet fremfor lydighet. Skapningen gjorde opprør mot skaperen. Syndefallet endret på mye. Mennesket ble etter Adams fall født « uten frykt for Gud, uten tillit til Gud og med begjær » (Confessio Augustana art. II). Pekefingeren ble rettet innover mot meg og mitt. Relasjonen til Gud og medmennesket ble ødelagt. «Denne arvelige sykdom og brist virkelig er synd, som fordømmer og også nå fører med seg den evige død for dem som ikke blir gjenfødt ved dåpen og Den Hellige Ånd, » fortsetter Confessio Augustana i samme artikkel.

Gud har en misjonsplan!
Syndefallet endret imidlertid ikke på Guds ønske om fellesskap. Gud ville vinne det tapte tilbake! Bibelen består av mange små fortellinger. Disse fortellingene er bruddstykker av «den store fortellingen.» Gud bretter ut sin langtidsplan både i detalj og i de store linjer. «Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse, » fikk Abraham høre (1 Mos 12,2). Abraham ble sendt på oppdrag for God. Bibelen forteller oss om mange «sendelser» (misjon=sendelse), mennesker som i den gamle og nye pakt ble sendt av Gud som en del av hans plan.

Jesus - Guds fremste misjonær!
Aller viktigst var det at den krenkede skaper, Den Hellige Gud, sendte sin sønn Jesus Kristus «i tidens fylde» (Gal 4,4). Han kom til verden «for å frelse syndere» (1 Tim 1, 15). På Golgata kors tok han straffen på seg. Den tredje dagen sprengte han dødens lenker og stod han opp fra de døde.


Apostlene - Guds misjonærer med Guds autoritet!
«Guds misjon» stoppet ikke her. Disiplene ble sendt til verden med Guds autoritet. «Som Faderen har sendt meg, sender jeg dere» (Joh 20,22). Budskapet gjaldt ikke bare noen få, men alle. «Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens» (1 Joh 2,2).

Guds menighet har et misjonsoppdrag!
I vår tid er den kristne menighet som har fått i oppdrag å bære budskapet om ham videre i ord og gjerning. Han har ingen andre enn oss! «Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys» (1 Pet 2,9). Vi er hans folk – for at – vi skal tjene Ham !

Gud trenger misjonærer!
Gud trenger noen han kan sende. Han trenger «utsendinger.» Han trenger «misjonærer!» Misjonsoppdraget starter ved egen stuedør og helt til «verdens ende.» Alle mennesker bør stilles overfor budskapet om Guds nåde. Misjon er Guds misjon til alle, enten de bor her eller der.

Misjonærer krysser grenser!
Ordet «misjonær» har likevel ofte vært forbeholdt dem som krysser språk-, kultur- og landegrenser med evangeliet. Den definisjonen er det kanskje klokt å fastholde, selv om den nok ikke er helt «vanntett. »Det er faktisk en forskjell på dem som har tilgang på evangeliet og dem som ikke har det. Norge er ikke uten videre et «kristent» land. Vantroen og troen lever side om side. Men folk har likevel - reelt sett- tilgang på evangeliet. For kort tid siden brukte vi over 30 millioner kroner på en ny bibeloversettelse. Dette er ikke vår første bibel. Vi har hatt tilgang på mange bibelutgaver. Vi har også kirker, bedehus og kristne fellesskap som er åpne for dem som vil.


Misjonsoppdraget har ingen grenser!
Misjonsoppdraget kjenner ingen grenser. «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle som Gud har skapt! »(Markus 16:15). Alle, ja, absolutt alle, må få høre! Hva med dem som ikke har en bibel på sitt eget språk, som ikke har noen misjonær som kan vitne for dem, som ikke har en kirke å gå til, eller som ikke har noen kristne i sin bekjentskapskrets eller folkegruppe? Hva gjør vi med dem som åndelig talt «står bakerst i køen?» De bør prioriteres!

De mangler en bibel!
Det finnes ca. 8000 språkgrupper i verden. Bare 448 av disse har en hel bibel oversatt til sitt eget språk. Mange trenger en bibel eller et nytestamente. Andre som ikke har sitt eget skriftspråk, trenger kanskje bibelfortellinger som de kan lytte til. I Norge har vi alt dette!


Misjonærer til de bakerste i køen!
Det finnes flere tusen etno-linguistiske grupper som enda ikke har fått høre evangeliet. De fleste av disse finner du i India, Sudan, Kina, Etiopia og Indonesia.
De unådde folkegruppene finnes gjerne på avsidesliggende og «vanskelig tilgjengelige steder.» De er kanskje å finne på steder hvor en møter stor motstand fra radikale motstandere. De er unådde fordi misjonsorganisasjonene ikke har mer folk å sende, fordi de mangler penger eller prioriterer feil, eller fordi ingen er villig til å prøve, fordi det ikke er noen bevissthet om saken, fordi en kanskje er redd for å mislykkes, eller har en forståelse av at andre vil gjøre« jobben.»

Fjellhaug forbereder misjonærer!
Vil du være med på gjøre noe med dette? Vil du være med på å gjøre en forskjell? På Fjellhaug vil vi bl.a. være med på utdanne mange slags «misjonærer»: Teologiske lærere, evangelister, bibeloversettere, forsamlingsledere, musikklærere, forkynnere, menighetsplantere, ledere/lederutviklere, prosjektledere, innvandrerkonsulenter/arbeidere, rådgivere, pastorer (f.eks. til innvandrermenigheter i Norge), bistandsarbeidere og kristent fagpersonell av ulik kategori.


Misjonær du?
«Misjonær jeg, » spør du. Jeg synes du fortsatt skal tenke på og be over hvilken plass du skal fylle i Guds redningsaksjon. Hans verdensvide menighet har plass for mange hender og føtter! Kan Han regne med deg?

Misjonærer framskynder Jesu gjenkomst!
Jesus kommer igjen. Men først må alle folkeslag få høre. «Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og skal enden komme» (Matt.24,14). Vil du være med å framskynde Jesus gjenkomst?

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen