Mot kirkelig isolasjon?

Nedenfor gjengis en artikkel som jeg hadde på trykk i avisen Dagen, 11. juli i år.
---

Tyngdepunktet for verdenskristendommen er forskjøvet. Majoriteten av kristne befinner seg i det globale sør. Endringen har skjedd gradvis, men har vært spesielt tydelig fra 1970-årene og til i dag. Prosentandelen kristne i verden er stabilt (ca 1/3), men folketallet har steget fra 2 til 6 milliarder det siste århundret. Derfor er det flere kristne i verden nå enn noensinne.

Til tross for kirkevekst i sør dominerer vestens teologer fortsatt teologisk utdanning og forfatterskap. Hvor lenge vil dette vare?


Selv om voksende “misjonskirker” fortsatt har behov for ekstern støtte til bl.a. lederopplæring, er det grunn til å lure på om vestlige læresteder, kirker og misjonsorganisasjoner i det hele tatt vil bli etterspurt om noen år. Mens de voksende dynamiske kirker i sør er overveiende teologisk og etisk konservative, er de de store sentra for utdanning i nord og vest ofte preget av liberal teologi, sekularisering og kristelig utvanning.

Foto: Kirkepresident i Mekane Yesus-kirken, Wakseyeom Idossa


Kirkene i sør legger ikke sin integritet ut for billigsalg. Dette er tydelig i en pågående meningsutveksling mellom Mekane Yesus kirken i Etiopia (EECMY) og Svenska kyrkan. Etter å ha gitt uttrykk for sin uro over svenskenes holdning til homofilispørsmålet flere ganger, sender president Wakseyoum Idosa på selveste julaften (2010) avgårde et velformulert hyrdebrev til Sverige. Selv om den etiopiske kirkeleder uttrykker stor respekt for hva svensk misjon har betydd for hans kirke, legger han ikke skjul på sin store skuffelse. Kirkepresidenten redegjør grundig for EECMYs teologiske ståsted og går langt i å anklage den svenske kirke for vranglære. Han maner sin svenske samarbeidspartner til metanoia (omvendelse)!

Det tok erkebiskop Anders Wejryd over et halvt år å svare på brevet. Svarbrevet er ullent og unnvikende. Blant annet viser erkebiskopen til ulike kulturelle kontekster når han skal forklare de to kirkers ulike oppfatninger. Erkebiskopens respons mangler fullstendig teologisk tankekraft og substans. Interesserte lesere kan studere begge brevene i sin helhet på http://hgravaas.blogspot.com (5.juni og 21.juni).

Foto: Erkebiskop i Svenska Kyrkan, Anders Wejryd

Det er grunn til å frykte at våre folkekirker i Skandinavia skal ende opp som sære stammereligioner, læremessig isolerte fra sentrum av det globale kristenfelleskap. Det tales titt og ofte om behovet for kristen enhet og samarbeid. Men forutsetter ikke sann enhet troskap mot Den Hellige Skrift? Kirkene i sør har hørt mye på oss. Har det falt oss inn at vi nå burde høre på dem?

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen