Innlegg

Viser innlegg fra januar, 2012

Ja til Hijab, nei til Niqab?

Bilde
Regjeringens tros- og livssynspolitiske utvalg vil etter alt å dømme konkludere med at både politi og dommere skal kunne bære hijab, noe som ikke er tillatt i dag (VL 16.januar). Jeg tror utvalget er på rett spor.

Illustrasjonsfoto: Hijab

Ytringsfriheten og religionsfriheten må vernes. Det vil de fleste demokratiske samfunn kunne enes om. Likevel reduseres religionen ofte til en privatsak ekskludert fra det offentlige rom. Den offentlige sfære tenkes forbeholdt fellesverdiene; et verdimessig minste felles multiplum. Om religionen skvises ut av det offentlige rom, innebærer dette at det sekulære livssyn gis fortrinnsrett fremfor andre livssyn. Jeg mener dette blir feil. Religiøse ytringer og religiøs atferd må tolereres og finne sin uttrykksform også i det offentlige rom. Alle mennesker har et livssyn. Et demokratisk samfunn bør derfor tillate ulike livssynsuttrykk. Dette gjelder også de uttrykk som kolliderer med våre egne verdier.


Vår kulturkrets har en tendens til å skille klart mellom…

Ondskap – hverdagsrealitet eller unntakstilstand?

Bilde
Illustrasjonsfoto: 22.juli - Trygge Norge ble utrygt

2011 er historie. Noen illusjoner ble knust. Terroren rammet oss. Trygge Norge ble utrygt.

Gjerningsmannen ble tatt. Rettssaken gjenstår. Rettsstaten vil trekke konklusjoner som får følger. Ikke bare for gjerningsmann og pårørende, men oss alle.

Gjerningsmannen fikk en psykiatrisk diagnose. Jeg er ingen fagmann og er ikke i stand til å vurdere verken diagnosens berettigelse eller de sakkyndiges treffsikkerhet. Dette har de forhåpentligvis bedre greie på en meg.

Jeg undrer meg likevel til stadighet over vårt samfunns relasjon til begrepet ondskap. Hvor ofte leter vi ikke etter knagger å henge ting på? Knagger som f.eks. en dårlig barndom eller en psykisk lidelse? Når forklaringen er gitt, skal vi liksom slå oss til ro. Men er ondskapen mindre ond om vi mener vi kan forklare den?

“I 2012 må vi forberede oss på et gjensyn med ondskapen,” sa statsministeren i kveldens nyttårstale. Han siktet sannsynligvis til den nært forestående rettssak o…