Innlegg

Viser innlegg fra mars, 2012

Sterkt internasjonalt engasjement

Bilde
Illustrasjonsfoto: Det er viktig at lille Norge finner sin plass i den store verden - også på misjonsarenaen!

1.januar 2011 skiftet Fjellhaug Misjonshøgskole (FMH) navn. Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FiH) så dagens lys. Grunnen til navnebyttet har vi redegjort for i ulike sammenhenger.

Har dette ført til et mindre fokus på misjon på Fjellhaug? Slett ikke! Misjonsoppdraget løftes fortsatt høyt på ulikt vis. Vi utdanner fortsatt til misjon, og undervisningspersonalet bidrar direkte til misjon. Ett eksempel skal nevnes her.

I 2009 undertegnet FiH en samarbeidsavtale med NLM Utland (Misjonssambandets ytremisjonsavdeling). FiH stiller ett årsverk til disposisjon for NLM. Fokus for engasjementet er korttidsoppdrag ved teologiske utdanningsinstitusjoner i NLMs samarbeidsland.  I første treårsperiode (2009-2012) har Fjellhauglærere avlagt flere besøk i Kenya, Etiopia, Mali, Peru, Bolivia, Mongolia og Japan. To lærere er i tillegg for tiden i permisjon fra FiH for å tjenestegjøre som misjon…

Student - jeg?

Bilde
Illustrasjonsfoto. Tid for studentrekruttering

Følgende innlegg ble lagt ut på FiH's nettsider 29.februar.
---

Vi skriver 29.februar. Vi er inne i en tid hvor søknader registres på Samordna opptak. I de nærmeste ukene får vi en indikasjon på hvor mange som har tenkt seg til Fjellhaug Internasjonale Høgskole til høsten.

Hva har DU tenkt å gjøre med det? Burde du søke selv? Eller kanskje du alt er student hos oss? Eller kanskje du er en av mange gode ambassadører som kan gi andre et realt skulderklapp? Et kraftig skulderklapp eller en sterk tilskyndelse til å studere på Fjellhaug?

Hva har vi å tilby?

Jeg snakket med en gruppe av våre førsteårsstudenter i dag. De kan etter et drøyt halvår her hos oss fortelle om gode opplevelser. De opplever at Fjellhaug har et godt miljø, trivelige medstudenter, dyktige lærere, spennende studier, og at dette er et sted hvor de vokser i både troen og i kunnskap. Jeg tror de har rett! Jeg velger å høre på disse og mange andre som går h…

Fjellhaug etablerer seg i Danmark

Bilde
Følgende pressemelding ble lagt ut på FiHs nettsider 14.februar:


Illustrasjonsfoto: Fjellhaug etablerer seg i Danmark
---
Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FiH) vil fra 1.august 2012 etablere seg i København gjennom opprettelse av en egen avdeling (FiH-DK). 

Tilbudet i Danmark vil i første omgang være på bachelor nivå. Det legges i utgangspunktet opp til at all undervisning vil kunne følges i Danmark. Ideen er imidlertid ganske omgående å utvikle et fag/undervisningsopplegg der henholdsvis studentene i Norge og studentene i Danmark oppfordres til/legges til rette for å ta emner og deler av studiet henholdsvis i Danmark og Norge.

Undervisningen i Danmark skal være en integrert del av FiH og inngå som en del av FiH’s alminnelige akkrediterte studietilbud. Undervisningen og forskningsaktiviteten i Danmark vil være underlagt FiH’s rektor som overfor FiH’s styre vil være direkte ansvarlig for den faglige kvalitetssikringen av det tilbudet høyskolens studenter mottar i Danmark. D…