Fjellhaug etablerer seg i Danmark

Følgende pressemelding ble lagt ut på FiHs nettsider 14.februar:


Illustrasjonsfoto: Fjellhaug etablerer seg i Danmark
---
Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FiH) vil fra 1.august 2012 etablere seg i København gjennom opprettelse av en egen avdeling (FiH-DK). 

Tilbudet i Danmark vil i første omgang være på bachelor nivå. Det legges i utgangspunktet opp til at all undervisning vil kunne følges i Danmark. Ideen er imidlertid ganske omgående å utvikle et fag/undervisningsopplegg der henholdsvis studentene i Norge og studentene i Danmark oppfordres til/legges til rette for å ta emner og deler av studiet henholdsvis i Danmark og Norge.

Undervisningen i Danmark skal være en integrert del av FiH og inngå som en del av FiH’s alminnelige akkrediterte studietilbud. Undervisningen og forskningsaktiviteten i Danmark vil være underlagt FiH’s rektor som overfor FiH’s styre vil være direkte ansvarlig for den faglige kvalitetssikringen av det tilbudet høyskolens studenter mottar i Danmark. Dette innebærer at både undervisningen, felles forskningsaktivitet, felles studieturer, felles prosjekter, samt eksamen og tildeling av grader vil ha sitt grunnlag i virksomheten i Norge. FiH vil etablere nødvendige rutiner og prosedyrer for kvalitetssikringen av undervisningen som følge av den geografiske avstanden, slik at alle sider av høyskolens utdanningstilbud – også i Danmark – er kvalitetssikret.

Nyetableringen skjer etter tett dialog og i forståelse med Kunnskapsdepartementet. Departementet skriver i et brev til institusjonen at det ikke er noe til hinder for at FiH kan opprette en virksomhet slik den er skissert overfor departementet. Departementet forutsetter at NOKUT gis adgang til å kontrollere at alle sider av institusjonens akkrediterte utdanningstilbud er kvalitetssikret.

FiHs nyetablering er bl.a. muliggjort ved en samarbeidsavtale med Dansk Bibelinstitut, som siden 1972 har arbeidet med akademisk forskning og undervisning på samme verdigrunnlag og med samme målgruppe som FiH. Dette innebærer blant annet at FiH vil kunne spille på eksisterende fasiliteter og også på et godt samarbeid med et kompetent lokalt akademisk personale. Rektor Hans Aage Gravaas ser mange muligheter gjennom arbeidet i København.
- Internasjonalisering er en viktig dimensjon i høyere utdanning. FiH, som helt siden starten i 1898 har vært en internasjonalt innrettet institusjon, får nå muligheter til å utvikle internasjonaliseringsperspektivet ytterligere, i dette tilfelle i nordisk sammenheng, gjennom å etablere en felles plattform for utdanning, forskning og formidling, og ved at faglig ansatte og studenter i to land kommer tettere på hverandre, sier rektor.

Gravaas understreker også at små teologiske miljøer har mye å hente ved å etablere større og mer robuste fagmiljø. Rektor hevder at Danmark og Norge har mange felles utfordringer og visjoner.
– Ut fra samme kristne verdigrunnlag og teologiske grunnsyn vil vi gripe fatt i viktige utfordringer innenfor en sekularisert nordisk kontekst og utdanne mennesker som kan møte dette landskapet. Sist, men ikke minst, vil vi bygge en god plattform for ekspansive og dristige fremstøt og tiltak innen internasjonal misjon og bistand i flere verdensdeler, avslutter rektor.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen