Sterkt internasjonalt engasjement

Illustrasjonsfoto: Det er viktig at lille Norge finner sin plass i den store verden - også på misjonsarenaen!

1.januar 2011 skiftet Fjellhaug Misjonshøgskole (FMH) navn. Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FiH) så dagens lys. Grunnen til navnebyttet har vi redegjort for i ulike sammenhenger.

Har dette ført til et mindre fokus på misjon på Fjellhaug? Slett ikke! Misjonsoppdraget løftes fortsatt høyt på ulikt vis. Vi utdanner fortsatt til misjon, og undervisningspersonalet bidrar direkte til misjon. Ett eksempel skal nevnes her.

I 2009 undertegnet FiH en samarbeidsavtale med NLM Utland (Misjonssambandets ytremisjonsavdeling). FiH stiller ett årsverk til disposisjon for NLM. Fokus for engasjementet er korttidsoppdrag ved teologiske utdanningsinstitusjoner i NLMs samarbeidsland.  I første treårsperiode (2009-2012) har Fjellhauglærere avlagt flere besøk i Kenya, Etiopia, Mali, Peru, Bolivia, Mongolia og Japan. To lærere er i tillegg for tiden i permisjon fra FiH for å tjenestegjøre som misjonærer i Peru og Japan. En lærer har hatt også hatt en stillingsprosent som strategirådgiver i et konkret misjonsprosjekt. En annen lærer har nå utviklet en lærebok til bruk i bibelundervisningen som blir utgitt på et anerkjent internasjonalt forlag.

Oppgavene internasjonalt så langt har hatt hovedfokus på undervisning ved teologiske institusjoner. Men samarbeidsavtalen gir rom for ulike oppgaver som f.eks.:

•    Veiledning, rådgivning, forskning og administrative tjenester
•    Utvikling av pensumslitteratur og annen litteratur
•    Bidra til at institusjonene kan dra veksler på ressurser fra andre faglige miljø
•    Bidra til student- og lærerutveksling
•    Bidra til forskningssamarbeid
•    Bidra til lederutvikling og økt kontakt mellom NLM og samarbeidskirkene
•    Samarbeid om faglige konferanser, gjesteforelesninger og utredningsarbeid
•    Bistå misjonærer med faglig rådgivning
•    Utveksling av informasjon og materiale
•    Samarbeid om søknad om eksterne midler til utdanningsprosjekter

Fjellhaug er en institusjon som gir studentene fersk oppdatert informasjon om internasjonalt misjons- og kirkeliv. Internasjonaliseringsperspektivet vil utvikles ytterligere i tiden som kommer.  Fjellhaug gir deg en smak av et verdensomspennende kristenfellesskap!

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Linjeskifte?

"Bare" retorikk?

Kristelig Sharia?