Fjellhaugforskning i Norges-toppen

 

Norge har til sammen ca. 25 private høgskoler/vitenskapelige høgskoler.  De fleste av dem er medlemmer av Nettverk for Private Høgskoler (NPH).

Både private høgskoler og private vitenskapelige høgskoler er forpliktet på å drive med undervisning, formidling, og forsknings- og utviklingsarbeid.

Et blikk på forskningsstatistikken for 2011 viser en gledelig statistikk for Fjellhaug Internasjonale Høgskoles (FiHs) vedkommende. Blant 17 private høgskoler som har registrert vitenskapelig publisering hos DBH (Database for statistikk om høgre utdanning) i 2011 har FiH inntatt en oppsiktsvekkende fjerdeplass m.h.t. registrerte publiseringspoeng:
 1. Diakonhjemmet Høgskole 70,5
 2. Norsk Lærerakademi  - 43,6
 3. Dronning Mauds Minne Høgskole – 35,6
 4. Fjellhaug Internasjonale Høgskole  – 21,5
 5. Campus Christiania – Markedshøyskolen – 20,9
 6. Lovisenberg Diakonale Høgskole –  15,4
 7. Ansgar Teologiske Høgskole – 14,6
 8. Norges Informasjonsteknologiske Høgskole – 13,1
 9. Mediehøgskolen Gimlekollen – 7,2
 10. Høgskolen for landbruk og bygdenæringar – 5,7
 11. Høgskolen for ledelse og teologi – 5,5
 12. Haraldsplass Diakonale Høgskole – 5,2
 13. Norges Dansehøgskole- 4,4
 14. Rudolf Steinerhøyskolen- 3,3
 15. Høyskolen Diakonova – 2,2
 16. Betanien Diakonale Høyskole – 1,7
 17. Høgskolen i Staffeldtsgate – 1,7
Sett i lys av at Diakonhjemmet, NLA og Dronning Maud har studenttall på ca. 2100, 1400 og 1000, mot Fjellhaugs snaut 100, er dette oppsiktsvekkende tall.

Tallene er heller ikke dårlige sammenliknet med de private vitenskapelige høgskoler. Ser en bort fra BI med 217,6 publikasjonspoeng og over 14 000 studenter, og også MF med 126,7 publikasjonspoeng og over 1000 studenter, er Fjellhaug ikke langt bak Misjonshøgskolen i Stavanger som har 30,9 poeng  (og over 300 studenter).

Forskningsinnsatsen på Fjellhaug er ikke et blaff. Fra 1,0 publikasjonspoeng i 2009 har FiH hatt en kraftig stigning i både 2010 og 2011. Prognosene for 2012 viser en fortsatt vekst. Mye tyder på at institusjonen vil runde 30 publikasjonspoeng.

Med dette viser FiH at en ikke bare er en liten utdanningsinstitusjon med god undervisning og gode studentresultater, men også en institusjon som mener “business” i forhold til forskning.

 FiH ligger ikke bare høyt i antall publiseringspoeng. Høgskolen ligger faktisk også på 2.plass i antall publikasjonspoeng per faglig ansatt blant alle universiteter, vitenskapelig høgskoler og private høgskoler i landet; blant statlige så vel som private:
 1. Menighetsfakultetet  – 2,09
 2. Fjellhaug Internasjonale Høgskole – 1,64
 3. Høgskolen for landbruk og bygdenæringar – 1,50
 4. Misjonshøgskolen – 1,33
 5. Universitetet i Oslo – 1,26
 6. Norges Idrettshøgskole – 1,15
 7. Ansgar Teologiske Høgskole – 1,05
 8. Universitetet i Bergen – 1,02
Det gledelige for FiHs vedkommende er at det ikke er bare er en noen få, men relativt mange ansatte som bidrar til poengsankingen. Denne positive trenden vil øke i 2012. Enda flere ansatte vil bidra med forskning.

En skal ellers merke seg at private høgskoler og vitenskapelige høgskoler utmerker seg i denne sammenhengen. Menighetsfakultetet og Misjonshøgskolen har vært i Norges-toppen i flere år. Dette gir nok en gang grunnlag for å understreke at det ikke bare er statlige institusjoner som driver akademisk forskning i dette landet.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen