Kommunikasjonsutfordringer!

Ingen kommunikasjon mellom mennesker er forutsetningsfri. Vi møter alle våre medmennesker med tillærte begreper og kategorier, vår kulturelle referanseramme, vårt livssyn, våre livserfaringer, vår intellektuelle kapasitet, våre følelser, våre holdninger, fordommer og forventninger.

Noen ganger har vi kunnskap, andre ganger mangler vi kunnskap, eller har utilstrekkelig kunnskap. Noen ganger handler det om ulike perspektiver og innfallsvinkler. Andre ganger er det snakk om hva som er rett og galt.

Hva tenker vi om - eller hva forbinder vi med - begrepene lærer, ingeniør, sykepleier, psykiater, prest, fotballspiller, journalist, muslim, kristen, innvandrer, svenske, sigøyner, somalier, amerikaner, ung, gammel, kvinne, mann, Blitzer, østkantfolk, vestkantfolk, nordlending og bergenser? Hva tenker vi  om med de mennesker og kategorier mennesker vi møter? Vi kan tenke så mangt...

 Se vedlagte illustrasjon nedenfor. Se hvor forskjellig folk kan tenke om begrepet misjonær! (Klikk på bildet for å se forstørret versjon!)


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen