Konfirmasjon i bygd og by
Jeg hadde i dag gleden av å være med på konfirmasjonsfeiring i ei bygd her på Østlandet. Det ble en riktig fin og minnerik dag både for konfirmanten, konfirmantens foreldre, familie og venner.

Det kan sies mye om vår tids konfirmasjonsfeiring. Mange har løftet en pekefinger mot økt pengemas og en betydelig kommersialisering av en kristen høytid. Det er mye sant i denne kritikken. Men alt er ikke sagt med dette. Konfirmasjon kan likevel beskrives som en viktig begivenhet. Ungdommene, som engang ble båret fram til dåpen og døpt i den treenige Guds navn, avslutter nå ett år med sammenhengende undervisning i kristen tro!

Kvaliteten på undervisningen kan nok variere fra sted til sted. Ikke alle konfirmantlærere gir ungdommene det de bør få. Noen kirkelige ansatte snakker om alt annet enn kristendommens grunnsannheter. Det er beklagelig.  I dag derimot, møtte vi både en prest og en kateket som tydeligvis hadde gjort jobben sin. De framstod som godt voksne menn med tyngde, erfaring og troverdighet. De forklarte kort og konsist hva konfirmasjon går ut på og forklarer hva de har brukt tiden til sammen med de unge. Kontakten med ungdommene er strålende.

Det er tid for alt. Det er tid for både ros og ris. I dag vil jeg gi all honnør til trofaste arbeidere i bygd og by som på en god måte benytter seg av den enorme kontaktflate som den Norske kirke representerer i forhold til det brede lag av folket og til dem som presenter et klart og tydelig bibelsk budskap!

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen