Kvinner etterlyses!


 Følgende artikkel stå på trykk i "Rektors hjørne" i bladet Fjellhaug 1-2012:

Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FiH) etterlyser kvinnelige studenter – ikke bare mannlige! 

For mange er dette selvsagt. “Ingen høgskoler gjør da forskjell på kvinner og menn!” Alle som er kvalifisert, ønskes velkommen som student! 

Andre opplever det mindre selvsagt. Noen teologiske institusjoner er mannsdominerte. Kvinner er lite framtredende. Noen spør derfor: “Er det i det hele tatt plass for meg?”

NLM, FIH’s eier, har i alle år stått for en tjenestedelingsteologi. Mange kvinner – og menn – har strevet med å forstå hva dette betyr, i praksis. Mye kunne sikkert vært sagt om dette. La oss i denne sammenheng nøye oss med å konstatere følgende:

  •     Nesten alle stillinger i NLM – og det øvrige misjons- og kirke-Norge – er åpne for kvinner!  
  •    Vi trenger kvinner i undervisning, forkynnelse, sjelesorg og veiledning!    
  •    NLM har i alle år hatt mange kvinnelige misjonærer. Disse har gjort en strålende innsats!       Uten dem ville misjons-Norge vært fattig!

Vi har likevel noen utfordringer:
  
  •    Kvinner trenger å høre hva de kan brukes til. Ikke bare hva de ikke kan brukes til! Budskapet om muligheter har dessverre kommet i skyggen av budskapet om begrensninger. Slikt skaper motløshet! 
  •   Det har blitt færre kvinnelige misjonærer i det siste. Vi må ha gjort noe galt! Unge kvinner står uten kvinnelige forbilder!
  •   Flere dyktige kvinner med kall fra Gud og et solid ståsted forteller meg at de blir automatisk   stemplet som feminister og liberalere. Dette er urettferdig!
  • Fjellhaug har få kvinnelige lærere. Det er vårt problem, ja mitt problem! Det har vi tenkt å gjøre noe med!
Det er opptakstid. Nye studenter skal snart tas opp. Jeg spør: Kvinner, hvor er dere? Vi trenger dere! Det er rektor som spør…

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen