Avskjedsmarkering med sterkt fokus på misjon


Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FiH) markerte fredag 1.juni førstelektor Egil Grandhagens avgang som fast ansatt på Fjellhaug.
Studenter og ansatte ved FiH og Bibelskolen Fjellhaug, representanter fra Grandhagens nærmeste familie, NLMs hovedstyre og hovedadministrasjon, samt venner og bekjente, var tilstede. Under en lunsj for spesielt iniviterte gjester, var det hilsener og blomsteroverrekkelse fra FiHs rektor Hans Aage Gravaas, hovedstyreformann i NLM Lars Gaute Jøssang og bibelskolerektor Hans Anton Eklund. Grandhagen selv takket for 11 års tjeneste på Fjellhaug.  
Les rektors hilsen ved Egil Grandhagens avskjed

Egil Grandhagens avskjedsforelesning, som var åpen for offentligheten, hadde tittelen: "Misjon og misjonærutdanning: Et historisk perspektiv fra Persia". På en levende måte presenterte Grandhagen overfor et fullsatt auditorium spennende perspektiver på det som har vært hans spesielle forskningsområde de årene han har vært på Fjellhaug.

Les Grandhagens manus: Misjon og misjonærutdanning - et historisk perspektiv fra Persia

Professor Sverre Bøe, som ledet arrangementet, understreket betydningen av å drive nye medarbeidere ut i misjonens arbeid også i vår tid. Internasjonal misjon blant unådde folkegrupper har vært hovedvisjonen i Grandhagens liv og virke. Helt fra de første spadetak i 1913/1914 har det også vært Fjellhaugs hovedoppgave å utdanne mennesker til internasjonal tjeneste.


Sverre Bøe anbefalte de tilstedeværende å kjøpe Grandhagens bok om Asias misjonshistorie (Boken kan bestilles her) og å bestille  festsskriftet  til Grandhagen (og føre sitt navn opp på Tabula Gratulatoria), som vil foreligge i september (Festskriftet kan bestilles her). Sverre Bøe understreket at Grandhagens forelesning ikke er et punktum for tjenesten, i betydningen "full stop" eller "mission completed", men i høyden et semikolon. Nye oppgaver venter både på Grandhagen og oss andre!

Alle foto: Aage Myksvoll, FiH

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen