Hva slags ledelse?


 
Denne artikkelen stod på trykk i avisen "Dagen" i dag; i spalten "I Fokus". En litt utvidet utgave kommer i "Fjellhaug-bladet" som er i trykken i disse dager.

Ledelse er blitt et moteord i mange sammenhenger. Det er liksom ikke grenser for hva en tror kan utrettes gjennom noen korte og lettvinte kursdager om ledelse. Fiffige powerpointpresentasjoner, gruppearbeid, kaffe og frukt gjør tydeligvis susen! En blir ekspert på det meste! 

Virkeligheten er annerledes. Ledelse handler om så mye mer! La oss se litt på forskjellen mellom svake og sterke ledere:

Svake ledere tar ikke samtiden på pulsen. De løser de gale problemene og på feil måte. Gode ledere forstår hva som skjer. De forbereder seg godt, responderer og handler – i rett tid.
Svake ledere tar motet fra andre. De leter etter feil hos medarbeidere. De retter søkelyset på det som ikke fungerer. Gode ledere oppmuntrer. De gir ros når ting går bra og tar ansvar når ting ikke fungerer.

Svake ledere vet alt. De har allerede svar på alle spørsmål. Gode ledere derimot, innhenter kunnskap, spør gjerne andre, lærer nye ting og forbedrer seg. 
Svake ledere er for forsiktige. I redsel for å gjøre feil tar de sjelden modige avgjørelser. Gode ledere våger å gå der det verken er veier eller stier, men etterlater seg nye spor.  De er frimodige.

Svake ledere holder medarbeidere nede. De minner dem stadig på hvem som er sjefen. Gode ledere vet at autoritet og tillit er noe en må gjøre seg fortjent til, ikke noe en automatisk får i kraft av posisjon eller stilling.
Svake ledere gjør alt selv. De delegerer ikke. De utøver kontroll ned til den minste detalj. Gode ledere identifiserer styrker og svakheter hos dem de skal lede. De utpeker, utruster, oppmuntrer, går selv til side, og løfter andre fram.

Svake ledere saboterer andres suksess. Når personer under eller ved siden av dem lykkes, føler de seg truet. Gode ledere løfter tommeltotten opp når noe går bra. De vet at når medarbeidere styrkes står fellesskapet sterkere.
Svake ledere ber andre om å gjøre ting de ikke er villig til å gjøre selv. De vil lede folk til steder der de selv ikke har vært. Gode ledere derimot, går foran med et godt eksempel.

Svake ledere bruker trusler og stiller ultimatum for å få gjennom sin vilje. Gode ledere lytter til gode argumenter, motiverer og gir positive insentiver. De vet at mennesker som utnytter egne ferdigheter lykkes best.
Svake ledere lytter sjelden til dem de leder. De kjører på, selv når de dyktigste og mest grunnfestede medarbeiderne forsvinner. Gode ledere vet at det kreves like mye mot til å lytte som til å handle.

Gode kristne ledere har det samme sinnelag som Kristus Jesus og følger Hans eksempel (Fil 2,5-11). Hans Ord er en lykt for deres fot.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen