Innlegg

Viser innlegg fra juli, 2012

Dansk misjonsleder med utfordring til norsk misjon?

Bilde
Dansk Luthersk Missions generalsekretær, Jens Ole Christensen, går mot strømmen. Mens ledere for norske lutherske misjonsorganisasjonsorganisasjoner forlater folkekirken (NLMs Ola Tulluan), har opprettet et trossamfunn (Indremisjonsforbundet), vurderer å opprette egne trossamfunn (NLM), eller videreutvikler og utvider “konkurrerende” parallellstrukturer (Normisjon), blir Christensen stående i kirken. Dette til tross for at han åpent erkjenner at dansk kristenliv nå befinner seg i en kirkelig krisetid og at han kan ha forståelse for dem som har fått nok av folkekirkens skrøpeligheter. Jens Ole Christensen trekker med andre ord en helt annen konklusjon enn tidligere gen.sekr. i NLM, Ola Tulluan, gjorde da han selv meldte seg ut av DNK i 2009. Mens Tulluan ikke hadde samvittighet til å forbli i kirken, har Christensen ikke samvittighet til å forlate den.
I Kristeligt Dagblad 13.juli begrunner Christensen sitt syn:

Les Jens Ole Christensens artikkel: Derfor blir jeg i folkekirken.
Jeg fi…