Innlegg

Viser innlegg fra august, 2012

Ingen har klippekort på politiske posisjoner

Bilde
Nyheten om at KrFs lokallag i Kristiansand går inn for et skifte på toppen av Vest Agders stortingsliste, burde ikke overraske noen. At en ønsker en erstatter for Dagrun Eriksen (41) behøver imidlertid ikke å bety at Eriksen mangler tillit, men at nominasjonskomiteen ser seg tjent med en forandring. Å være stortingsrepresentant er ikke en fast jobb, men en åremålsstilling på fire år som kan forlenges om lokaldemokratiet og velgerne finner dette hensiktsmessig.
Jeg tror det blir helt feil å gjøre denne saken til en kamp mellom de liberale og konservative fløyer i KrF, om det da i det hele tatt finnes slike entydige fløyer. Selvsagt er det meningsforskjeller både på saksnivå og prinsippnivå i ethvert politisk parti, men takhøyden i KrF har, slik jeg ser det, vært relativt stor. Så er det opp til partidemokratiet hva som skal være partiets linje i de enkelte spørsmål og hvordan partiets overordnede profil skal være. Å gjøre Inger Lise Hansens avgang til et spørsmål om hvorvidt det var p…

«Den teologiløse kirke»

Bilde
Følgende artikkel er publisert i spalten «I Fokus» i avisen Dagen.

Sommeren er forbi. Mange «stormøter» er avholdt i kirke- og organisasjons-Norge. Vi er tilbake i hverdagen. Vår vurdering av sommerens arrangementer avhenger av hvilke kriterier vi legger til grunn, våre forventninger og hvor vi selv «er i livet». Kvaliteten på kristne møter lar seg ikke måle på antall frammøtte eller organisatoriske suksessfaktorer, men på hva som ble formidlet og hva de frammøtte faktisk sitter igjen med. 
La oss la stormøtene ligge i denne omgang. La oss heller tenke over hvordan vi opplever at «det kristelige arbeidet» ser ut i sin alminnelighet.La meg kort beskrive noen uheldige utviklingstrekk som jeg mener å «se» i kirke- og organisasjonslivet:
Jeg ser konturene av en «avteologisert» eller «teologiløs» kirke! Jeg savner læremessig refleksjon og dybdeboring. I stedet for det systematiske og grundige arbeid med kristenlivets kilder under kyndig veiledning, tyr en gjerne til andre løsninger. Dette får…

Sjefsredaktør utfordret høgskolestudentene

Bilde
Sjefsredaktør i avisen Vårt Land, Helge Simonnes, var hovedtaler ved semesteråpningen 15.august. To dager etter 22.juli-kommisjonens rapport, tok han utgangspunkt i følgende tema: “Hva kan vi lære av 22.juli? Hovedutfordringer for kirke og samfunn”.

                    Foto: Sjefsredaktør Helge Simonnes

-   Det skal godt gjøres å presentere utfordringen bedre enn kommisjonsrapporten, hevdet Simonnes, som mente at 22.juli representerer en formaning til oss alle om å vokte oss for selvtilfredsheten.
-    Vi ble rystet 22.juli 2011, sa Simonnes, og føyde til at mange også ble rystet da granskningsrapporten ble lagt fram 13.august 2012. – Selv erfarne mediefolk som ofte blir beskyldt for å svartmale det meste, ble nærmest målløse. De forstod at situasjonen faktisk var enda verre enn forventet, hevdet han. Politi, sikkerhetstjeneste og regjering var fornøyd med seg selv helt til de fikk et kritisk utenfrablikk.

Simonnes mente at dette også er noe kirkelige miljøer burde tenke gj…

"Lyttende, tydelig og offensiv"

Bilde
Min tale ved FiHs semesteråpning 15.august 2012 gjengis her....
Foto: Semesteråpning 2012
Velkommen til Fjellhaug og til nytt studieår!
Da vi møttes til studiestart for ett år siden, var dette under svært spesielle omstendigheter. Noen dager i forveien hadde vi smakt på 22.juli-tragediens grusomhet. Vi trengte tid til å summe oss, og ved semesterstart delte vi våre umiddelbare reaksjoner. 
Nå er ett år gått. Vi har fått litt tid til å reflektere. Vi har invitert sjefsredaktør i dagsavisen Vårt Land, Helge Simonnes, til å gi oss del i noen av sine refleksjoner om dette og til å presentere noen utfordringer etter et krevende og hektisk år i avisens redaksjon og et traumatisk år for oss som nasjon.  Vi er spent på å høre deg. Velkommen skal du være!
I min korte hilsen til dere vil jeg snakke om noe annet. 
Hva er det som opptar meg ved starten av et nytt studieår? Det er faktisk ganske mye! Jeg skal spare dere for det meste av dette.
Et sitat fra kirkelederen Augustin, som levde i tidsrommet 35…