Sjefsredaktør utfordret høgskolestudentene

Sjefsredaktør i avisen Vårt Land, Helge Simonnes, var hovedtaler ved semesteråpningen 15.august. To dager etter 22.juli-kommisjonens rapport, tok han utgangspunkt i følgende tema: “Hva kan vi lære av 22.juli? Hovedutfordringer for kirke og samfunn”.

                                                              Foto: Sjefsredaktør Helge Simonnes
        
-   Det skal godt gjøres å presentere utfordringen bedre enn kommisjonsrapporten, hevdet Simonnes, som mente at 22.juli representerer en formaning til oss alle om å vokte oss for selvtilfredsheten.
-    Vi ble rystet 22.juli 2011, sa Simonnes, og føyde til at mange også ble rystet da granskningsrapporten ble lagt fram 13.august 2012. – Selv erfarne mediefolk som ofte blir beskyldt for å svartmale det meste, ble nærmest målløse. De forstod at situasjonen faktisk var enda verre enn forventet, hevdet han. Politi, sikkerhetstjeneste og regjering var fornøyd med seg selv helt til de fikk et kritisk utenfrablikk.

Simonnes mente at dette også er noe kirkelige miljøer burde tenke gjennom. – Vi skal ikke ta for lett på det når det rettes kritikk mot oss. De som ser på avstand, kan lettere se svakheter enn vi som står tett på, sa sjefsredaktøren.

Simonnes mente at både kirke og samfunn hadde mye å lære av tragedien. Kirken fikk nok en gang bekreftet at når det røyner på, er det bruk for den. Folk strømmet til kirkene. Dens tilbud var etterspurt. Av konkrete råd og utfordringer til kirkelige miljøer trakk Simonnes fram følgende punkter:

-    Sørg for å være medmenneske! Sorg er en menneskelig reaksjon. Den skal ikke umiddelbart besvares med ord og bibelvers. Vær til stede! Alle trenger en skulder, noen som tar rundt en. La dem merke dine tårer!
-    Vær varsom med de åndelige ordene! Ubevisst kan vi ordlegge oss på en måte som skaper store problemer for dem som sørger. Vi kan bidra til å skape Gudsbilder som ikke holder. Guds allmakt ligger dypt i folkesjelen. Vi kan gjøre Gud “mer allmektig” enn han er og dermed skape store trosmessige problemer.  “Hvorfor kunne Han la dette skje,” er et krevende teologisk og filosofisk spørsmål.
-     Husk at åndskampen pågår i ethvert menneske! Vi har så lett for å tenke at åndskampen pågår utenfor oss selv. Anders Behring Breivik kunne vært din eller min sønn! Åndskampen pågår i hvert enkelt menneske! Det gir mening å studere på Fjellhaug. Her får du hjelp til å identifisere og møte den kampen som helt tiden pågår inni oss.
-    Vær varsom med å bruke slike hendelser politisk! Like etter Utøya-tragedien stod en person fram og hevdet at Gud lot hendelsen skje fordi vi har sviktet Israel. Dette er forferdelig tale, som gir et galt bilde av Gud! En får inntrykk av at Gud straffer uskyldige enkeltmennesker på grunn av politiske vedtak. Slik er det ikke!
-    Tilgivelsens mulighet er tilstede for alle. Dette må framholdes. Det finnes en rest av menneskeverdet tilstede selv hos den verste. Alle kan motta tilgivelse. Hvordan dette skal formidles er en annen sak, avsluttet sjesfredaktør Helge Simonnes.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen