Innlegg

Viser innlegg fra september, 2012

Brandtzæg-forelesning 2012

Bilde
Dette er en årlig minneforelesning hvor vi hedrer Fjellhaugs første leder og Misjonssambandets tidligere generalsekretær, Johannes Brandtzæg (1861-1931). Ulike tema tas opp fra år til år, men felles for alle forelesningene er at en tar opp temaer med tilknytning  til misjon og kirkeliv, og som har historisk, teologisk, missiologisk eller strategisk betydning. Forelesningen er åpen for hvem som helst. Velkommen!
Årets forelesning vil bli holdt av professor Sigurd Grindheim

Tema: "Er klassisk teologi fortsatt holdbar? Lov og  Evangelium i lys av nyere Paulus-studier"

Tidspunkt: 3.oktober kl 19.00

Sted: Fjellhaug Internasjonale Høgskole, auditorium

Sigurd Grindheim ny professor ved FiH

Bilde
En internasjonalt sammensatt sakkyndig komité har vurdert FiHs førsteamanuensis Sigurd Grindheims kompetanse og har enstemmig konkludert med at han innehar den nødvendige kompetanse som kreves for opprykk til professor i Det nye testamente.

Komiteen sier følgende om Grindheims evne til å arbeide vitenskapelig med nytestamentlige tekster:
-         Dr. Grindheim has clearly demonstrated his ability as a New Testament scholar, showing maturity in critical judgment, and a sufficient degree of fresh, independent thinking. (..) There is no doubt that Dr. Grindheim has considerably widened and deepened his scholarship since the Ph.D., and has demonstrated strength particularly in the realm of biblical theology.


Om hans metodiske bevissthet og klarhet i presentasjon og argumentasjon sier komiteen:
-         Dr. Grindheim mostly uses classical historical and philological methods, from the newer methods of NT scholarship he uses rhetorical perspectives, but he seems rather critical a…

Den lille vevre Sharia-jenta!

Bilde
På nettstedet Verdidebatt.no har enkelte reagert negativt på at vi har fått en ny statsråd med muslimsk bakgrunn. Det er liksom ikke grenser for hva den sympatiske lille vevre skapningen fra Rogaland nå vil makte å stelle i stand av ubehageligheter i landet vårt. Hun vil bl.a.innføre Sharia-lovgivning, hevdes det. Etter å ha lest meg "varm" på dette "sprøytet", postet jeg nedenforstående innlegg.


---

Hadia Tajik vekker oppmerksomhet. Det er ikke så rart. Men hvorfor?

At vi får vår første statsråd med muslimsk bakgrunn bør vel ikke være så oppsiktsvekkende? Sammensetningen av politikere i styre og stell vil vel på mange måter avspeile befolkningens sammensetning. Men er dette så nytt? Blant statsråder og politikere har vi nok opp igjennom årene hatt både jøder og hedninger, marxister, sosialister, nazister, kapitalister, lavkirkelige, høykirkelige, katolikker, pinsevenner, lutheranere, frelsesarmeoffiserer, humanetikere, og haugevis av folk som har vært “tro…

Bibelmannen fra Gidole - et godt minne fra 1990-årene

Bilde

Et uungåelig spørsmål til eksil-muslimer

Bilde
Ytringsfrihet og trosfrihet er viktige verdier i vårt norske demokrati. Dette er privilegier som også nye landsmenn og religiøse minoriteter i Norge drar nytte av.

Hvilken rolle spiller eksil-muslimer i forhold til den trakasering, forfølgelse og frihetsberøvelse som religiøse minoriteter utsettes for i deres opprinnelsesland? Tenker de at ytringsfrihet og trosfrihet er noe som er forbeholdt muslimer?

Jeg vet godt at heller ikke norske muslimer verken kan eller skal ta ansvaret for all urett som begås av muslimer rundt omkring i verden, like lite som tilhengere av andre religioner og livssyn skal ta skylden for det enkeltpersoner innen deres trosretning foretar seg. Likevel må jeg si at jeg ofte blir forundret over eksil-muslimers taushet; noen av dem er nå norske statsborgere. Våger de å ta til motmæle?

I disse dager har de muligheten. De har muligheter til å spille en konstruktiv brobyggerrolle i møte med det hatet mot annerledes tenkende i USA og Europa som nå sprer se…