Brandtzæg-forelesning 2012

Dette er en årlig minneforelesning hvor vi hedrer Fjellhaugs første leder og Misjonssambandets tidligere generalsekretær, Johannes Brandtzæg (1861-1931). Ulike tema tas opp fra år til år, men felles for alle forelesningene er at en tar opp temaer med tilknytning  til misjon og kirkeliv, og som har historisk, teologisk, missiologisk eller strategisk betydning. Forelesningen er åpen for hvem som helst. Velkommen!
Årets forelesning vil bli holdt av professor Sigurd Grindheim

Tema: "Er klassisk teologi fortsatt holdbar? Lov og  Evangelium i lys av nyere Paulus-studier"

Tidspunkt: 3.oktober kl 19.00

Sted: Fjellhaug Internasjonale Høgskole, auditorium

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen