Innlegg

Viser innlegg fra november, 2012

Kritikkverdig håndtering av etiopisk-ortodokse prester

Bilde

Tilhørerrollen

Bilde
Jeg legger her ut en kort refleksjonsartikkel som jeg skrev for misjonsbladet Utsyn i november 2003.

TILHØRERROLLEN
Forkynneroppdraget er krevende. Dette vet jeg litt om. For jeg har prøvd det selv. Men skal tro om ikke tilhørerrollen er minst like krevende? For hva møter vi av forkynnelse i vår tid? Får vi noe for vårt hverdagsliv? Og er det noe å bygge en evighet på?

Jeg skal gjerne innrømme at jeg lider av en tilhørertrøtthet for tiden. Ikke fordi jeg ikke ønsker å lytte til Guds ord, men fordi jeg er trøtt av enkelte ”typer” forkynnelse. Jeg møter for eksempel store doser av det jeg vil beskrive som velment kristen moralisme eller ”nomisme”. Forkynnere som ikke leder sine tilhørere til evangeliet, hvilen i Kristus!
Så møter jeg også det stikk motsatte; evangelikale forkynnere (”antinomister”) som utelukker etterfølgelsesaspektet, dette at vi er Hans eiendom! Frelsen omgjøres til en passiviserende livsforsikring som utløses når oppropet lyder i ventehallen!
I sommer hadde jeg to…

Bittert og ufyselig nominasjonsmøte

Bilde

Allehelgensdag

Bilde
Preken i Hjelme kyrkje i Øygarden, Allehelgensdag 4.november 2012