Tilhørerrollen

Illustrasjonsfoto: Hva får tilhørerne med seg?
Jeg legger her ut en kort refleksjonsartikkel som jeg skrev for misjonsbladet Utsyn i november 2003.

TILHØRERROLLEN
Forkynneroppdraget er krevende. Dette vet jeg litt om. For jeg har prøvd det selv. Men skal tro om ikke tilhørerrollen er minst like krevende? For hva møter vi av forkynnelse i vår tid? Får vi noe for vårt hverdagsliv? Og er det noe å bygge en evighet på?

Jeg skal gjerne innrømme at jeg lider av en tilhørertrøtthet for tiden. Ikke fordi jeg ikke ønsker å lytte til Guds ord, men fordi jeg er trøtt av enkelte ”typer” forkynnelse. Jeg møter for eksempel store doser av det jeg vil beskrive som velment kristen moralisme eller ”nomisme”. Forkynnere som ikke leder sine tilhørere til evangeliet, hvilen i Kristus!

Så møter jeg også det stikk motsatte; evangelikale forkynnere (”antinomister”) som utelukker etterfølgelsesaspektet, dette at vi er Hans eiendom! Frelsen omgjøres til en passiviserende livsforsikring som utløses når oppropet lyder i ventehallen!

I sommer hadde jeg to flotte stunder. Jeg leste Galaterbrevet, ledsaget av John Stotts kommentar. Vidunderlig! Mat for sjelen og utfordrende for livet! Jeg hørte også Einar Teigens CD. Evangelisk kristendom i en for meg utfordrende klesdrakt!


Bo Giertz  (1905-1998); svensk biskop, prest og forfatter

 Måtte Gud gi oss noen moderne utgaver av Carl Fr. Wisløff, Bo Giertz, Olav Uglem og John Stott som kan lære tilhørerne å skjelne mellom lov og evangelium! Dette trenger vi!

Evangelisk kristendom inneholder to viktige aspekter: å bevare og å gi videre! Kampen for den rene lære må kombineres med ønsket om å nå videre og fram. Tilhørerne må ”få noe”- for liv og salighet!

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

I disse valgkamptider

Ein farfar i livet...

Farvel med en god kollega - Karsten Valen